Veegt UGent klachten over seksuele intimidatie onder de mat?

10 juni 2016 Redactie Apache
anndepaepe-compressor
Rector UGent Anne De Paepe (Foto: screenshot VTM Nieuws)

Rector De Paepe ontkent dat er sprake is van een doofpotoperatie om de reputatie van de universiteit te beschermen, maar bevestigt wel dat de zaak intern gesignaleerd is: "Twee maanden geleden kreeg ik een melding van de feiten. Die melding kwam via informele kanalen, niet via de meer formele tuchtcommissie." Een anonieme bron binnen het Bestuurscollege van de UGent spreekt de timing van de feiten echter tegen. Het dossier zou al voor januari 2016 aan de rector zijn overgemaakt.

Discretie

Het feit dat de beschuldigde professor in kwestie al op 18 december 2015 een deel van zijn functies afstond, lijkt dit gegeven te bevestigen. Verslagen van een vergadering over die beslissing hebben het over de reden voor het gedeeltelijk ontslag: "Hij heeft deze beslissing om diverse redenen genomen, de meeste daarvan - zo niet alle - zijn te vinden in de privésfeer." Wat verder in het verslag staat te lezen: "Daarenboven vereiste de aard van dit probleem enige discretie."

De Paepe kan niet bevestigen dat het om 13 klachten gaat, maar wel dat de klachten van verschillende personen kwamen en dus geen geïsoleerde gevallen zijn

Rector De Paepe houdt toch vol dat ze direct tot actie is overgegaan: "Ik heb met alle betrokken partijen gesproken en ik heb direct een risico-analyse laten uitvoeren. De resultaten van die analyse zullen zeer binnenkort bekend worden gemaakt, ook aan de personeelsleden van de betrokken vakgroepen." De Paepe kan niet bevestigen dat het om 13 klachten gaat, maar wel dat de klachten van verschillende personen kwamen en dus geen geïsoleerde gevallen zijn.

De Paepe benadrukt ook dat de Universiteit Gent voldoende doet om dit soort wanpraktijken preventief aan te pakken: "Zowel informeel via meldpunten en ombudsmensen, als formeel via risico-analyses waarbij ook externe experten zijn betrokken, hebben we verschillende stappen ondernomen om dit soort zaken snel te kunnen signaleren."

anndepaepe-compressor
Rector UGent Anne De Paepe (Foto: screenshot VTM Nieuws)
LEES OOK