Steven Vanden Bussche

0

Wonen op verboden terrein

Wonen in natuurgebieden belast de natuur en is daarom niet ideaal. Vanuit die premisse herbestemden en herbestemmen provinciebesturen de zones voor verblijfsrecreatie. Dat zijn stuk voor stuk ruimtelijke misbaksels, vaak uit de jaren zeventig. Alleen wonen in die ‘vakantiehuisjes’ niet altijd tweedeverblijvers, maar ook wel mensen in precaire financiële omstandigheden. Ze kwamen er na een tegenslag in het leven of vonden er een voor hen aanvaardbare woonoplossing, al dan niet na een misleidende advertentie. Veel gemeenten lieten permanent bewonen decennialang oogluikend toe, het was immers een goedkoop alternatief voor sociale huisvesting. En daar knelt het schoentje: zullen er tegen 2029 voldoende wooncompensatieprojecten voor de huidige bewoners zijn?

Met drie reportages in verschillende gemeenten vertelt Esmeralda Borgo een complexe ruimtelijke problematiek door de ogen van zij die het moeten ondergaan. Het verhaal van Stekene lees je gratis.

Steven Vanden Bussche is journalist bij Apache.