Progressief

0

Apache vult het woord ‘progressief’ in met de sociaal-maatschappelijke betekenis ervan: gericht op vooruitgang en strevend naar een welvarende, veilige, milieuvriendelijke, emancipatoire en rechtvaardige rechtsstaat. Apache maakt waarden als solidariteit, ecologische duurzaamheid, transparantie, democratie en zelfbeschikking expliciet. Apache schrijft zich in een stroming in die bouwt aan een samenleving die opkomt voor de zwakkeren, de planeet beschermt en elk individu de kans geeft om zich te ontplooien.

De onafhankelijke werking van de redactie staat in de Statuten en het Redactiestatuut.