Onze missie

0
  • Apache geeft een stem aan de mensen die niet gehoord worden, inspireert hen en houdt controle over de machthebbers
  • Apache verkent de impact van de samenleving in transitie, stipt trends aan, filtert ruis weg, controleert de macht, stelt problemen vast, kaart mistoestanden aan, legt verbanden, draagt oplossingen aan en wakkert het debat aan
  • Apache werkt vanuit een journalistiek, progressief en toekomstgericht referentiekader met als kernwaarden ‘verantwoord’, ‘integer’ en ‘zelfredzaam’
  • Apache staat ten dienste van haar lezers en leden en betrekt hen actief bij de werking