Frank Olbrechts

0

Gent doet volkscamping strop om de hals

Apache kiest ervoor om de beleidsdomeinen energie, migratie, landbouw, natuur en wonen kritisch te belichten. Daarbij sprong de berichtgeving over camping ’t Stropke in het oog, waar de ambities van de stad Gent op het vlak van bosuitbreiding pijnlijk botsten met het streven naar een humaan en rechtvaardig woonbeleid.

De geplande uitbreiding van het bestaande natuurgebied in de Sneppemeersen betekent meteen dat Camping ’t Stropke in 2023 na 40 jaar onherroepelijk verdwijnt. De reportage toont aan hoe veelgelaagd de problematiek is. In de camping kunnen mensen terecht die er dankzij het rijke sociale leven niet vereenzamen, wat wel het geval zou zijn op hun domicilieadres. Dat adres behouden zij alleen omdat dat juridisch verplicht is.

De aandachtige lezer beseft dat het de schepen voor Openbaar Groen ook menens is, wanneer zij het gebied uitstekend geschikt noemt om “een aaneensluitende groene zone tussen de andere natuurgebieden te creëren”. Zolang het RUP Groen nog niet definitief is goedgekeurd, koesteren de bewoners een sprankeltje hoop.

Frank Olbrechts is redacteur bij Apache.