Reeks: OKAN-onderwijs doorgelicht

Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers en regulier onderwijs zijn gescheiden werelden

Stagiair-journalist Niels D’Haene licht in een driedelige reeks de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) door. De kansen van jonge nieuwkomers worden bepaald door de opleiding die ze genieten.

In het eerste deel kijkt hij naar de gevolgen van de taalachterstand. Deel twee gaat over de drempels die OKAN-leerlingen na de onthaalklas ontmoeten. In het laatste artikel zoomt hij op de situatie in Zweden, waar anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs op een totaal andere manier worden geholpen.