Reeks: Muren in de wereld

Muren verdelen meer dan ooit. Verspreid over de hele wereld zijn er vandaag meer dan zeventig muren, goed voor een lengte van bijna 22.000 kilometer. Hun doel: migratie tegenhouden, territoria afbakenen, terreur vermijden of smokkel tegengaan. Maar experts plaatsen grote vraagtekens bij het nut ervan en noemen het optrekken van muren een falen van de politiek.

Apache neemt u deze zomer mee naar vijf muren en vertelt hoe ze het dagelijkse leven van mensen bepalen of simpelweg onmogelijk maken.