'Geef elke millennial 11.500 euro om generatiekloof te overbruggen'

22 mei 2018 Yoeri Maertens
VN-jongerenvertegenwoordigers
VN-jongerenvertegenwoordigers

De auteurs van het rapport "A New Generational Contract"  dat eerder deze maand werd gepubliceerd, stellen voor om iedere 25-jarige een budget van 10.000 pond (omgerekend bijna 11.500 euro) te geven.

Dit geld zou moeten dienen om te helpen bij de zoektocht naar een eigen woning, te investeren in de studies of een eigen bedrijf op te starten.

Dit is één van de opvallendste conclusies van het rapport van de commissie die de kloof tussen de generaties onderzoekt. In het panel zetelen zowel vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, vakbonden, beleidsmedewerkers als academici.

Kloof tussen de generaties

Met behulp van deze 'burgererfenis' hoopt de Resolution Foundation de generatiekloof alvast deels dicht te rijden.

Volgens Carolyn Fairbairn, die als vertegenwoordiger voor de Britse werkgeversorganisaties meeschreef aan het rapport, houdt het eeuwenoude mantra dat de jongere generatie het beter heeft dan hun ouders niet langer steek. "De jongere generatie combineert meer risico's met minder voordelen," aldus het rapport. Een situatie die een oplossing verdient, volgens de auteurs.

Met deze maatregel wil de commissie ook de gespannen houding tegenover de babyboomers (de generatie geboren tussen 1946 en 1965) doen afnemen. Zij staan tot op de dag van vandaag te boek als de meest succesvolle generatie ooit. Aldus hoeft het niet te verwonderen dat veel millennials (geboren tussen 1981 en 2000) met enige jaloezie kijken naar hun ouders.

 

 

Verder stelt de commissie vast dat het besteedbare inkomen van 30-jarigen vandaag de dag niet hoger ligt dan dat van de generatie voor hen. En dit ondanks een economische groei van 14% in de afgelopen 15 jaar. Bovendien bezitten de helft minder millennials een eigen woning voor hun dertigste, in vergelijking met de baby boomers.

Daartegenover staat dat millennials kunnen profiteren van een hogere tewerkstellingsgraad en een verminderde loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Hoe wordt deze 'burgererfenis' betaald?

Natuurlijk stelt zich de vraag waar deze 11.500 euro per persoon vandaan moet komen.

De Resolution Foundation stelt voor om de erfbelasting grondig te hervormen om zo de nodige budgetruimte te creëren. Momenteel geldt in Groot-Brittannië een vast tarief van 40% voor iedere erfenis boven de 1 miljoen pond.

In het rapport stelt de commissie voor om een nieuwe belasting in te voeren op alle giften en erfenissen die een persoon ontvangt tijdens zijn of haar leven

In het rapport stelt de commissie voor om een nieuwe belasting in te voeren op alle giften en erfenissen die een persoon ontvangt tijdens zijn of haar leven. Indien deze giften lager ligger dan 500.000 pond, worden ze belast op 20%. Als het bedrag hoger ligt, wordt een belastingvoet van 30% aangerekend.

Dit idee is gebaseerd op wetenschappelijke studies die aangeven dat erfenissen in toenemende mate de levensstandaard zullen bepalen. "Dit zet ons voor bepaalde uitdagingen", aldus de auteurs. "Velen zullen niet erven, en voor wie wel erft, is de kans groot dat deze steun pas kort voor hun pensioen komt, in plaats van tijdens de dure fase waarin men een eigen gezin sticht."

Vlaanderen

In België is de regelgeving met betrekking tot erfenissen een gewestelijke bevoegdheid. Kijkt men naar Vlaanderen, dan varieert het tarief al naar gelang de graad van verwantschap met de overledene en de omvang van de erfenis. Hoe groter het bedrag en hoe kleiner de verwantschap, des te hoger de aanslagvoet.

Om het een en ander wat concreter te maken, kunnen we het voorbeeld nemen van een erfenis in rechte lijn (van ouders naar kinderen). Voor een erfenis onder de €50.000 wordt 3% aangerekend. Tussen  50.000 en  250.000 euro is het tarief 9% en indien het bedrag hoger ligt dan 250.000 euro,  moet 27% belasting worden betaald.

Gelijkenissen met de erfenissprong

Het voorstel van de Resolution Foundation doet terugdenken aan de discussie rond de zogenaamde erfenissprong in België.

Omdat mensen in het algemeen langer leven dan vroeger, erven de meesten ook pas op latere leeftijd, wanneer ze meestal op financieel vlak al een appeltje voor de dorst hebben.

Met het principe van de erfenissprong, zou dit geld een generatie overslaan om zo jongeren te helpen, die op dat moment meer baat hebben bij een financieel duwtje in de rug.

Toch werd deze erfenissprong tot nog toe amper gebruikt, aangezien de wet voorschreef dat de schatkist fiscaal gezien geen verlies mag oplopen. Daardoor betaalden in de praktijk kinderen evenveel erfbelasting als hun ouders verschuldigd zouden zijn, waardoor ze in wezen zwaarder belast werden.

Om het gebruik van de erfenissprong te stimuleren, besliste de Vlaamse regering vorig jaar om per 1 januari 2018 deze regel uit het wetboek te schrappen.

Vanaf 1 september kunnen ouders de erfenis toch aanvaarden om nadien, belastingvrij, het bedrag geheel of gedeeltelijk door te geven aan hun kinderen

Eind februari besliste de Vlaamse regering ook om een ander pijnpunt van de erfenissprong aan te pakken. Tot nog toe kon een erfenissprong enkel gebeuren indien de ouders de erfenis volledig verwierpen.

Met de nieuwe regelgeving, die normaal gezien vanaf 1 september in voege treedt, zou ook hier een mouw aangepast worden. Zo zouden ouders de erfenis toch kunnen aanvaarden om nadien, belastingvrij, het bedrag geheel of gedeeltelijk door te geven aan hun kinderen.

Belgische millennials aan het woord

We laten enkele Belgische millennials aan het woord, om te zien hoe zij tegenover het idee van een burgererfenis staan.

Foto Stephanie Verbrugghe
Stéphanie Verbrugghe, 24, Gent

Stéphanie Verbrugghe: "Ik vind het in se geen slecht idee, mits twee bedenkingen. Enerzijds mag deze 'premie' niet gezien worden als een pasklare oplossing. Er moet nog steeds gewerkt worden aan betaalbare woningen en onderwijs en andere uitdagingen waar de jeugd mee te maken heeft.

Anderzijds moet ook de vraag gesteld worden of het uitreiken van de premie niet gekoppeld moet worden aan een zekere vermogenscontrole. Moeten jongeren die van thuis uit al een bepaald vermogen hebben verzameld, ook deze premie krijgen?

En moet geld verkregen door eigen verdienste, zoals een studentenjob, bij dit kapitaal in aanmerking komen, of zal dit eerder leiden tot ontmoediging om zelf tijdens de schooljaren een bijverdienste te zoeken?"

 

Marie Shuqha
Marie Shuqha, 23, Brugge

Marie Shuqha: "Ik vind het een heel goed idee om jongeren alvast een duwtje in de rug te geven. Vaak is het zo dat ze er alleen voor staan, bijvoorbeeld in het financieren van hun studies. Niet iedereen is in staat om studies en werk te combineren.

In dat geval is het weinige spaargeld dat de jongere in kwestie heeft, opgebruikt tegen dat men afgestudeerd is. Zeker niet iedereen vindt meteen een job na het afstuderen. En dat is maar één voorbeeld waarom die 11.500 euro een wereld van verschil kan maken. Ik ben alvast voorstander!"

 

Foto Kane Tytgat
Kane Tytgat, 25, Moorsele

Kane Tytgat: "Naar mijn mening zou het beter zijn om dat geld te investeren in het toegankelijker maken van de dingen waarvoor het zou dienen. Elke Brit die 25 wordt 10.000 pond geven zal volgens mij amper rendement opleveren. Als men dat geld zou gebruiken om bijvoorbeeld onderwijs goedkoper te maken, zouden meer mensen hogere studies kunnen volgen.

Daardoor zouden ze een hoger gekwalificeerde job kunnen uitoefenen die bijna automatisch gepaard gaat met een beter loon. Gebruik dat geld eventueel om de buurten waar woningen minder duur zijn aantrekkelijker te maken zonder dat de prijzen daardoor de hoogte in schieten, zodat jong volwassenen meer geneigd zullen zijn daar te kopen of te huren.

Dat zal op middellange tot lange termijn denk ik veel meer renderen dan simpelweg een bedrag te geven aan jong volwassenen dat op zich geen wezenlijk verschil uitmaakt in het totale kostenplaatje van onderwijs, huisvesting of het starten van een eigen zaak. Het is duidelijk dat er ergens ingegrepen moet worden, maar dat moet op een structurele manier gebeuren. En simpelweg geld geven, helpt niet volgens mij."

LEES OOK
Charlotte Deprez / 02-05-2018

Eerste veroordeelde onder nieuwe Maleisische fake news wet

In Maleisië werd een Deense burger veroordeeld die de nieuwe wet tegen fake news heeft overtreden.
Fake news wet
Charlotte Deprez / 01-03-2018

Hebben we het recht om vergeten te worden?

In het VK vindt de eerste 'recht om vergeten te worden'-rechtszaak tegen Google plaats, zo meldt The Guardian. Hoever reikt ‘het recht op privacy’ enerzijds en ‘de vrijheid van…
menigte mensen eenzaam anoniem
Jan Walraven / 24-07-2017

Oprukkende privatisering van openbare ruimte in Londen

Steeds meer Londense, op het eerste zicht openbare pleinen, parken of wegen zijn eigenlijk in handen van private bedrijven, onthult The Guardian.
granary square phil rogers