Kinderarbeid en slavernij bij Apple nog toegenomen

0

Bij een interne audit ontdekte Apple in 2017 dubbel zo veel zware overtredingen van de arbeidsvoorwaarden als in 2016. De technologiereus wijt de verdubbeling aan een toename van het aantal controles. Andere onderzoeken wijzen echter op een blijvend structureel probleem, schrijft technologiemagazine Ars Technica.

De jaarlijkse controle van toeleveranciers door Apple legde in 2017 44 “kernovertredingen” van de opgelegde arbeidsvoorwaarden bloot. In 2016 waren dat er “slechts” 22.

Van die 44 overtredingen was er 1 geval waarbij een toeleverancier de controle weigerde, 38 vervalsingen van werkuren, 2 gevallen van kinderarbeid, en 3 gevallen van schuldslavernij.

Dat laatste is een praktijk waarbij een arbeider een torenhoge schuld moet terugbetalen. Een Filipijnse toeleverancier rekende 700 arbeiders samen een “tewerkstellingsvergoeding” van in totaal 1 miljoen dollar aan. De VN beschouwt deze praktijk als een vorm van slavernij.

apple china arbeid kinderarbeid schuldslavernij arbeidsomstandigheden

Een werknemer van de Chinese toeleverancier Pegatron (Foto: Apple)

Meer dan 80 uur per week

Apple, met 754 miljard dollar het meest waardevolle bedrijf ter wereld, controleerde vorig jaar 756 toeleveranciers in 30 verschillende landen, die 95% van de uitgaven van het bedrijf vertegenwoordigen. Van die 756 werden er 197 voor het eerst gecontroleerd. Apple wijt de toename van ontdekte overtredingen dan ook aan de toegenomen controles. Het bedrijf wijst er daarnaast op dat steeds meer bedrijven zich beter houden aan de gemaakte afspraken.

‘Elk jaar selecteert het rapport de informatie die Apple in een goed daglicht zet, terwijl het opzettelijk de schendingen van de Chinese arbeidswetgeving over het hoofd ziet.’

Nochtans verschenen er dit jaar verschillende studies die wijzen op een dieperliggend, structureel probleem. Zo haalt Ars Technica een studie aan van China Labor Watch naar de arbeidsomstandigheden bij de Chinese toeleverancier Pegatron. Daaruit bleek dat het bedrijf studentenarbeiders meer dan 80 uur per week liet werken.

Geknoei met arbeidsuren is het grootste probleem bij toeleveranciers, blijkt ook uit het eigen onderzoek van Apple. Apple legt zijn toeleveranciers een maximum van 60 werkuren per week op, maar bij 38 toeleveranciers werd het voorbije jaar gesjoemel met aangegeven werkuren ontdekt.

China Labor Watch doet het rapport van Apple af als een misplaatste goednieuwsshow. “Elk jaar selecteert het rapport de informatie die Apple in een goed daglicht zet, terwijl het opzettelijk de schendingen van de Chinese arbeidswetgeving en misbruik van de rechten en belangen van Chinese arbeiders over het hoofd ziet”, stelt de organisatie in een reactie.

China Labor Watch geeft wel toe dat er vooruitgang is geboekt, maar benadrukt dat de problemen absoluut niet van de baan zijn.

Naast arbeidsvoorwaarden, controleert Apple ook of de milieuafspraken worden gevolgd. Er werden 4 zware overtredingen ontdekt, hoofdzakelijk rond het beheer van afvalwater.

Opgemerkt

Apache Nieuws