Enkelband en alcoholverbod voor plegers huiselijk geweld

12 maart 2018 Charlotte Deprez
enkelband huisarrest
Verdachte daders van huiselijk geweld zouden in de nabije toekomst elektronisch worden gevolgd. (Foto: RV)

May wil de manier waarop huiselijk geweld in het VK wordt aangepakt volledig transformeren.

Verdachte daders van huiselijk geweld zouden in de nabije toekomst elektronisch worden gevolgd. Ze kunnen ook worden verplicht om ouderschapsprogramma’s of drugs- en alcoholbehandelingen te volgen. Zo wil men het risico verkleinen dat het misbruik blijft voortduren.

Domestic Abuse Bill

enkelband huisarrest
Verdachte daders van huiselijk geweld zouden in de nabije toekomst elektronisch worden gevolgd. (Foto: RV)

Het Wetsvoorstel voor Huiselijk Geweld (Domestic Abuse Bill) werd op de Internationale Vrouwendag, gepubliceerd. Daarin staat dat elektronisch toezicht kan bijdragen aan de naleving van voorwaarden zoals een contact- of alcoholverbod.

Het elektronisch toezicht zou enkel gebruikt worden als het noodzakelijk is om verder misbruik te voorkomen. Overtredingen van een van de voorwaarden zullen als een strafbaar feit geacht worden. De wetsvoorstellen zijn er gekomen als een vroegtijdige interventiemaatregel om slachtoffers te beschermen tegen verder misbruik van verdachten die nog niet veroordeeld zijn.

Volledige transformatie

Volgens premier May zou het wetsvoorstel kunnen zorgen voor een volledige transformatie van de manier waarop huiselijk geweld in het VK wordt aangepakt. Ze wil slachtoffers beter beschermen en meer daders voor het gerecht brengen.

“We hebben al grote vorderingen gemaakt inzake de gelijkheid en kansen voor vrouwen, maar het feit dat er nog steeds duizenden mensen zijn die lijden onder huiselijk geweld, toont ons hoeveel werk we nog moeten doen”, zegt May in The Independent.

"We weten dat mensen uit alle lagen van de bevolking te maken krijgen met huiselijk geweld. Slachtoffers kunnen jong en oud zijn, mannelijk en vrouwelijk. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen naar voren zullen komen om ons hun mening te geven en hun ervaringen te delen, terwijl we proberen om deze afschuwelijke misdaad definitief te beëindigen. "

Via een openbare raadpleging roept de regering iedereen op om zich uit te spreken en mee vorm te geven aan de manier waarop huiselijk geweld aangepakt zal worden. Op basis daarvan zal er een definitief wetsontwerp komen.

Niet voor lange termijn

Duizenden slachtoffers van huiselijk geweld hebben geen toegang tot schuilplaatsen vanwege een gebrek aan beschikbare plaatsen.

Campagnevoerders vinden het wetsontwerp een unieke kans, maar waarschuwen dat het geen definitieve oplossing kan bieden. Volgens hen kan dat enkel als er een langetermijnplan  komt voor de financiering van schuilplaatsen voor slachtoffers. Duizenden slachtoffers van huiselijk geweld hebben geen toegang tot schuilplaatsen vanwege een gebrek aan beschikbare plaatsen.

Er worden ook andere maatregelen overwogen. Economisch misbruik zou bijvoorbeeld voor het eerst erkend worden als een vorm van huiselijk geweld. Er zouden strengere straffen komen voor huiselijk geweld die kinderen treft. Ook de oprichting van een onafhankelijke commissaris voor huiselijk geweld wordt overwogen.

LEES OOK