Miserie in Spanje

21 februari 2012 Bram Souffreau
(Foto: Tom Lievens)
(Foto: Tom Lievens)

Het zijn duidelijk harde tijden op het Iberisch schiereiland. Lievens getuigt dat een kwart van de bevolking zonder werk zit. De lonen krimpen jaar na jaar. Sociale verworvenheden worden geschrapt.

Na jaren crisis begint de crisis zichtbaar te worden op straat. (...) In een grootstad als Barcelona ziet men oudere gepensioneerden vuilniscontainers afstruinen. Jonge gezinnen registreren na sluitingsuur de containers van supermarkten op zoek naar net vervallen eten.

Lievens schrijft overigens regelmatig over de crisis in Spanje.

LEES OOK
Jan Vangrinsven / 29-05-2012

Pleidooi voor economie op basis van uitstootbeperking

De Britse professor Lord Stern pleit voor een economie gebasseerd op de beperking en het tegengaan van schadelijke uitstootgassen.
Lord Stern