Peeters Karel

0

Karel C. Peeters (1903-1975) was de derde hoofdredacteur van De Standaard. Hij bleef maar één jaar aan het hoofd van de redactie, van 1939 tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Biografieën Vlaamse hoofdredacteurs

Naar de overzichtspagina met de biografieën van de Vlaamse hoofdredacteurs

Peeters, van opleiding onderwijzer, begon zijn journalistieke carrière in 1930 bij het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland. In 1933 werd hij hoofdredacteur van De Morgenpost en in 1939-40 werd hij als opvolger van Jan Boon waarnemend hoofdredacteur van De Standaard.

In 1940 startte Peeters’ ambtenarenloopbaan bij de stad Antwerpen. Hij werd kabinetschef van de Antwerpse oorlogsburgemeester Leo Delwaide (tot 1946), daarna conservator van het Vleeshuis (tot 1947), adjunct-stadssecretaris (tot 1950), stadssecretaris (tot 1968) en ten slotte adviseur-generaal (tot 1973). In deze functies speelde hij een grote rol in de vernederlandsing van het bedrijfsleven in Antwerpen.