Mintiens Guy

0

‘Ik ben tien jaar actief geweest in de havensector’, vertelde Guy Mintiens, gewezen hoofdredacteur van De Lloyd. ‘Ik kende er dus het reilen en zeilen wel. Daarna werkte ik ook nog voor de Compagnie Maritime Belge. In 1994 trok ik naar De Lloyd als journalist. Drie jaar later werd ik redactiemanager en in 2004 hoofdredacteur. Zoiets kan snel gaan.’

Biografieën Vlaamse hoofdredacteurs

Naar de overzichtspagina met de biografieën van de Vlaamse hoofdredacteurs

De Lloyd, gevestigd in Antwerpen, werd opgericht in 1858 en mag zich de oudste nog bestaande krant van Vlaanderen noemen. De krant had aanvankelijk de bedoeling lokale handelaars te informeren over aankomende en vertrekkende zeeschepen en hun lading. De toen nog volledig Franstalige Lloyd Anversois was destijds dé spreekbuis van de Antwerpse maritieme gemeenschap.

Onder het bewind van Mintiens profileerde De Lloyd zich meer als een multimediaal persmedium, gespecialiseerd in economische berichtgeving over havens, transport en logistiek. Sinds maart 2011 verschijnt De Lloyd nog maar één keer per week op papier. Ondertussen werd Mintiens als hoofdredacteur opgevolgd door Philippe Van Dooren.

Guy is de zoon van wijlen Alfons Mintiens, die zelf een bekend scheepvaartjournalist was. Fons, die zijn carrière begon als secretaris van Constant Van Marcke, de baas van rederij Flandria, was hoofdredacteur van Sirene, een driemaandelijks blad over de maritieme sector. ‘Van mijn vader heb ik die fascinatie voor scheepvaart’, zei Guy Mintiens. ‘Hij was er zowel professioneel als privé erg mee bezig. Zo is hij vaak op cruise geweest en heeft hij veel schilderijen met schepen. Tussen mijn achtste en mijn twaalfde nam mijn vader me soms mee als hij havenrondvaarten gaf als gids. Zo heb ik de wereld leren kennen.’