Bostoen Lode

0

Lode Bostoen (geboren in 1931 in Roeselare) studeerde rechten aan de KU Leuven en begon zijn journalistieke carrière bij de weekbladen De Linie en De Maand. In 1962 stapte hij over naar De Standaard. Hij was chef binnenland toen hij in 1976, na het faillissement van de krant, tot hoofdredacteur werd benoemd. Hij deelde die titel met Manu Ruys.

Biografieën Vlaamse hoofdredacteurs

Naar de overzichtspagina met de biografieën van de Vlaamse hoofdredacteurs

Toen Ruys met pensioen ging, kregen De Standaard en Het Nieuwsblad elk een eigen leiding. Bostoen werd bevorderd tot algemeen hoofdredacteur van alle VUM-kranten. Door tussenkomst van uitgever André Leysen werd hij in 1991 in die functie opgevolgd door Lou De Clerck. Bostoen kreeg voor een periode van vijf jaar een directeursfunctie bij de VUM.

In 1995 werd Bostoen hoofdredacteur van Het Volk, jarenlang de stem van de christelijke arbeidersbeweging. Het Volk is een titel die inmiddels niet meer bestaat. De krant werd in 1994 overgenomen door de VUM (Corelio) en verdween in 2008, opgeslorpt door Het Nieuwsblad. Bostoen heeft die lange doodsstrijd niet meer meegemaakt, hij ging in 1996 met pensioen en werd opgevolgd door Luc Demullier.

‘Bostoen heeft een reputatie als erudiet die zijn redactie loyaal verdedigt’, schreef De Standaard bij zijn overstap naar Het Volk. ‘Toen een interviewer hem vroeg hoe men een groep journalisten in harmonie leidt, antwoordde hij: “Door in het dagelijks werk van de redacteur zo weinig mogelijk in te grijpen.” Wat hem niet belette zijn journalisten af en toe flink uit evenwicht te brengen met een ontwapenende repliek.’