Mediawijsheid. Het is waar want het staat in de krant?

28 september 2011 Tom Cochez
studiedag
studiedag

De media houden vandaag alles en iedereen kritisch tegen het licht, maar tegelijk is er niemand die naar de media zelf kijkt. Naar de steeds groter wordende belangen van de grote mediagroepen. Naar de verwevenheid tussen media, politiek en andere machtsstructuren. Naar de steeds dunner wordende scheidingslijnen tussen info en entertainment, tussen nieuws en reclame. Met (*)nvdr doet Apache sinds begin dit jaar een poging om vanuit democratisch oogpunt een noodzakelijke discussie op gang te brengen.

Mediawijsheid

De vruchten van die inspanning willen we ook aanbieden aan leerkrachten en leerlingen. Daarom contacteerde Apache het Leuvens Universitair Centrum voor Onderwijsgerichte Nascholing met de vraag of er geen studiedag rond mediawijsheid zou kunnen worden georganiseerd voor leerkrachten. De reactie bij LUCON was meteen positief. Mediawijsheid is sinds september 2010 een belangrijke vakoverschrijdende eindterm in het secundaire onderwijs. Leerlingen dienen alert en kritisch om te gaan met media en doordacht te participeren.

Dat klinkt mooi, maar hoe vertaal je zoiets als leerkracht in de klas? Apache ontwikkelde een powerpoint-presentatie die leerkrachten toelaat de werking van de mediafabriek uit de doeken te doen aan de hand van concrete voorbeelden en verhalen. Met die kennis in het achterhoofd en met een stickerkaart in de hand kunnen leerlingen vervolgens zelf aan de slag: kranten lezen en artikels inschatten en beoordelen.

Kritische reflectie

De workshops in de namiddag hebben tot doel om leerkrachten vertrouwd te maken met het materiaal. In de voormiddag komt Tom Naegels praten over zijn rol als ombudsman bij de krant De Standaard. Professor mediarecht Leo Neels speelt daar vervolgens op in en brengt een kritische reflectie over de werking van media.

De studiedag gaat door vrijdag, 7 oktober 2011 van 9 tot 15u in het Maria Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6, Leuven. Inschrijven kan via de website van LUCON.

Na afloop van de studiedag zullen geïnteresseerde leerkrachten de powerpoint-presentatie via de website van Apache kunnen downloaden. Vanaf dat moment zullen ook stickerkaarten beschikbaar zijn, zolang de voorraad strekt.

LEES OOK