Een anecdote over Concetta

Tom Cochez
(Ex)werknemers van Belgacom worden door De Standaard opgeroepen om anonieme roddels over Concetta Fagard naar de redactie te sturen
(Ex)werknemers van Belgacom worden door De Standaard opgeroepen om anonieme roddels over Concetta Fagard naar de redactie te sturen
(Ex)werknemers van Belgacom worden door De Standaard opgeroepen om anonieme roddels over Concetta Fagard naar de redactie te sturen
(Ex)werknemers van Belgacom worden door De Standaard opgeroepen om anonieme roddels over Concetta Fagard naar de redactie te sturen

Echt subtiel was de oproep niet. Zo staat het letterlijk onder het interview met Didier Bellens.

Oproep. Bent u (ex-)Belgacom-werknemer, en heeft u een persoonlijke anecdote over Concetta Fagard? Mail uw verhaal naar onze redactie via economie@standaard.be. Uw reactie blijft anoniem!

Voor wie even niet mee is. Concetta Fagard is de omstreden medewerkster van Belgacom-topman Didier Bellens. De grote baas nam Fagard, tegen de zin van zijn voltallige raad van bestuur in, opnieuw in dienst. Dat zorgde voor forse reacties en zelfs een korte staking bij Belgacom.

Casus

Op zich is het verhaal van de (her)aanwerving van Concetta Fagard bijzonder relevant. Al was het maar omwille van de politieke machinaties achter de schermen van het bedrijf dat nog steeds in meerderheid (53,5 procent) in handen is van de staat en waarvan de waarde geschat wordt op 4,1 miljard euro.

De helft van de raad van bestuur is politiek gekleurd en gedelegeerd-bestuurder Didier Bellens kan feitelijk alleen door de ministerraad ontslagen worden. Dat maakt het hele voorval tot een zeer interessante casus: hoe ver kan de gedelegeerd-bestuurder gaan vooraleer hij zijn politieke steun verliest?  Waar begint en eindigt de macht van de raad van bestuur?

Publiek geheim

Nogal wat kranten focusten echter op een andere vraag: waarom wil Didier Bellens de omstreden dame opnieuw in dienst nemen? Concetta Fagard, zo lezen we, zou het brein zijn achter allerlei brute machtsspelletjes. Een intrigante eerste klas. In De Tijd lezen we verder:

‘het is een publiek geheim dat ze een relatie hebben of hadden, zeggen velen. Maar bewijzen zijn nooit gevonden.

Is het dat waar de redactie van De Standaard naar op zoek is? Bewijzen? Bezwarende SMS’jes? Suggestieve foto’s? Getuigenissen van ‘goede bronnen’? Of is het gewoon de bedoeling om voor het komend weekend een collectie roddels te verzamelen en aan elkaar te breien tot een mooie story in De Standaard?

LEES OOK
Tom Cochez, Georges Timmerman / 31-10-2011

Hoofdredacteuren in de schietstoel

Het voorbije jaar zijn de hoofdredacties van bijna alle kranten, weekbladen en televisienieuwsdiensten in ons land grondig door elkaar geschud. Overal staat er vandaag iemand…
Knack-hoofdredacteur Karl Van den Broeck werd bedankt voor bewezen diensten. Het einde van zijn hoofdredacteurschap mag gelezen worden als een soort ‘collateral damage’ bij de ultieme aanval die Knack-directeur Rik Van Cauwelaert (foto) als belangrijkste target had. (Foto: Vredeseilanden)
Georges Timmerman / 31-10-2011

Verschelden Wouter

Wouter Verschelden werkte sinds 2004 op de politieke redactie van De Standaard. Voor hij aan zijn journalistieke carrière begon, studeerde Verschelden aan de Universiteit Gent en…
apache
Georges Timmerman / 31-10-2011

Verhoeven Karel

Naar de overzichtspagina met de biografieën van de Vlaamse hoofdredacteurs
apache