Een eigen rubriek voor klimaat

12 mei 2011 Tomas Bachot
De oorzaak van sommige natuurrampen, zoals de overstromingen in de Mississippi-valei, zou in het wijzigende klimaat liggen (Foto Chris Wieland)
De oorzaak van sommige natuurrampen, zoals de overstromingen in de Mississippi-valei, zou in het wijzigende klimaat liggen (Foto Chris Wieland)
De oorzaak van sommige natuurrampen, zoals de overstromingen in de Mississippi-valei, zou in het wijzigende klimaat liggen (Foto Chris Wieland)
De oorzaak van sommige natuurrampen, zoals de overstromingen in de Mississippi-valei, zou in het wijzigende klimaat liggen (Foto Chris Wieland)

Van Meel haalt het voorbeeld van de Franstalige kwaliteitskrant La Libre Belgique aan. “Die heeft een vaste rubriek, Planète, uitgespeeld op pagina’s 2 en 3. Een 'klimaatspread' die het hogere belang van het thema in het zuiden van het land schetst.”

“Dat heeft vooral te maken met het taalgebied”, reageert Debusschere. “In het zuiden van het land wordt vooral gekeken naar de Franse media. Ik betwijfel of ze in Wallonië meer staan te springen voor klimaatstukken.”

Interessante kopijen?

Al werd bij De Morgen voor een gelijkaardige idee als Planète bij La Libre Belgique geopperd, maar dat werd afgevoerd. “Voorlopig is enkel gekozen om iemand op klimaat te zetten en dat in combinatie met thema’s die er tegen aanleunen. Het is elke dag opnieuw een oefening waarbij je bepaalt of het wel interessant genoeg is. Dat gebeurt nog vaker dan voor andere thema’s, net omdat het bij klimaatnieuws vaak dezelfde boodschap is die terugkomt.”

Dominique Minten: 'Je hoort bij collega's op de redactie gezucht als je met klimaatstukken aankomt'

Ook bij De Standaard is er het debat over hoe klimaat te brengen en waar het te plaatsen in de krant. “Bij ons leeft het idee dat we het klimaatbeleid belangrijk moeten vinden”, vertelt redacteur van De Standaard Dominique Minten. “Met de nadruk op ‘moeten’. Maar hoe dat interessante kopijen oplevert is een andere vraag.”

Gezucht

“Vorig jaar dook de term 'klimaatmoeheid' op”, gaat hij verder. “Mensen waren het klimaat beu. Vooral na de vruchteloze klimaattop in Kopenhagen leefde sterk het gevoel dat het mislukt was en vroegen we ons af of we er nog over moesten schrijven. Je hoort bij collega’s op de redactie gezucht als je met klimaatstukken aankomt. De 27ste studie over het smeltende ijs. We weten het ondertussen, the science is settled.”

Van Meel benadrukt dat klimaat die discussie zou moeten overstijgen. “Net omdat het iedereen aanbelangt. Het is natuurlijk evident dat je niet elke dag over een studie schrijft, dat is niet boeiend. Net zoals sport en economie zou klimaat een rubriek moeten zijn. Met een diverse invulling: natuurrampen, situaties in het buitenland, politiek, mensen die acties ondernemen,… In de sportsectie wordt ook niet elke dag over handbal geschreven en veel meer over voetbal. Dan kan je Fukushima voetbal noemen en 30 percent minder CO2-uitstoot handbal.”

Verantwoordelijkheid

“Ik denk dat journalisten vaak goede argumenten op tafel moeten leggen om effectief iets verkocht te krijgen over klimaat bij hun bladmanagers”, zegt Van Meel. “Maar naast het bedienen van het publiek is de media de vierde macht. Dat brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Het is niet omdat sommige thema’s minder goed in de markt liggen dat ze minder ruimte verdienen.”

Barbara Debusschere: ‘Wij merkten dat we met een ecospecial veel meer kranten verkochten’

Al mag niet té negatief worden gedacht over de aantrekkingskracht van artikels over het klimaat. “Wij merkten dat we met een ecospecial veel meer kranten verkochten”, vertelt Debusschere. “Het kan dus een argument zijn voor bladmanagers om meer ruimte te voorzien. Het idee dat iedereen moe is en dat we moeten opletten om klimaat te brengen klopt niet helemaal met de realiteit. Je moet wel oppassen dat je het breder brengt dan enkel het klimaatbeleid.”

Naar boven spitten

Alma De Walsche van MO*magazine ziet in de sluimerende klimaatmoeheid een opdracht voor journalisten. “Wat is er met het klimaatdebat gebeurd, terwijl de weersfenomenen helemaal niet uitwijzen dat de problemen kleiner zijn geworden?” vraag ze zich af. “Wij, als media, hebben de taak om dat vast te grijpen en er over te communiceren. Daarom moeten we ons focussen op het Europese beleid, dat geldt zeker voor MO*, omdat Europa een trendsetter wil zijn op klimaatbeleid. Europees commissaris voor klimaat, Connie Hedegaard, is een zeer bedreven persoon.”

“Toch hebben we gezien op de klimaatconferentie van Cancun dat er een enorme lobbydruk bestaat om niet naar een reductie van 30 percent CO2-uitstoot te gaan. Als pers hebben we de taak om dat naar boven te spitten. Waar zit het vast en hoe coherent is Europa met wat ze zeggen en met wat ze effectief doen.”

Activistisch en beschrijvend

“Je kunt daar gewoon niet over zwijgen”, zegt De Walsche. Wij hier kunnen misschien nog in slaap vallen bij de klimaatsverandering, maar in het zuiden wordt de impact elke dag gevoeld. Te meer omdat wij vanuit MO* een mondiaal perspectief hebben en zo opgejaagd wordt om dat blijvend ter sprake te brengen.”

“Daar zit het verschil tussen MO* en De Standaard”, ziet Minten. “Wij klagen zulke zaken niet aan, wij signaleren. MO* is eerder activistisch en De Standaard eerder beschrijvend. Zo is de aanleiding voor een klimaatstuk vaak de harde actualiteit, bijvoorbeeld na Fukushima het nucleaire debat.”

LEES OOK
Tom Cochez, Georges Timmerman / 31-10-2011

Hoofdredacteuren in de schietstoel

Het voorbije jaar zijn de hoofdredacties van bijna alle kranten, weekbladen en televisienieuwsdiensten in ons land grondig door elkaar geschud. Overal staat er vandaag iemand…
Knack-hoofdredacteur Karl Van den Broeck werd bedankt voor bewezen diensten. Het einde van zijn hoofdredacteurschap mag gelezen worden als een soort ‘collateral damage’ bij de ultieme aanval die Knack-directeur Rik Van Cauwelaert (foto) als belangrijkste target had. (Foto: Vredeseilanden)
Georges Timmerman / 31-10-2011

Verduyn Ludwig

Ludwig Verduyn, geboren in 1960 in Waregem, is momenteel hoofdredacteur en eigenaar van Actua TV. Hij begon zijn carrière bij het maandblad Metro. Later werd hij journalist bij De…
apache
Georges Timmerman / 31-10-2011

Van Doorne Bart

Bart Van Doorne begon als researcher voor Paul Jambers. Het grootste deel van zijn loopbaan werkte hij voor VTM, als correspondent in New York, hoofdredacteur van Telefacts en…
apache