Voor kranten zijn deals met muziekfestivals big business (Foto wfuv)