Televisieserie De Ronde vormde de perfect opwarming voor De Ronde van Vlaanderen 2011 (Foto Cindy Trossaert)