En nu, Bart De Wever?

20 januari 2021 Tom Cochez
Bart De Wever arriveert op het feestje van zijn favoriete bouwpromotor Erik Van der Paal, in het gezelschap van zijn kabinetschef Philippe Beinaerts en de Antwerpse schepenen Koen Kennis en Fons Duchateau.

De conclusies van de rechters kunnen niet duidelijker zijn. Neen, de onthullingen over Land Invest Group waren niet lasterlijk. Integendeel, Apache vervulde volgens de burgerlijke rechtbank op een correcte manier haar journalistieke opdracht.

En neen, de beelden die we op straat draaiden bij de aankomst van de gasten van de favoriete bouwpromotor van Bart De Wever (N-VA) aan sterrenrestaurant ’t Fornuis deden geen afbreuk aan diens recht op privacy. Laat staan dat we Erik Van der Paal zouden hebben belaagd, zoals hij in zijn aanklacht stelde. Het maatschappelijk belang van de feiten die we met het Fornuisfilmpje illustreerden, staat voor de rechtbank buiten kijf.

Rentenier

Van Bart De Wever, voorzitter van de grootste democratische partij van het land en burgemeester van Antwerpen, zou je mogen verwachten dat hij akte neemt van de rechterlijke beslissingen en ootmoedig toegeeft dat hij fout zat. Verontschuldigingen zouden gepast zijn, maar ze hoeven niet. Een simpele blijk de democratische spelregels te aanvaarden en te onderschrijven zou ruimschoots volstaan.

We betwijfelen of het zover zal komen. De sterren staan er niet naar. De voorbije maanden trok Erik Van der Paal immers een vers blik juridische processen tegen Apache open. Daarbij maakt hij er nauwelijks nog een geheim van dat hij met de processen slechts één doel voor ogen heeft: Apache kapotmaken. De rechtszaken winnen is al lang niet meer de bedoeling, wel ons op (juridische) kosten jagen, zoveel mogelijk beslag leggen op onze tijd en ons constant intimideren.

Van der Paal maakt er nauwelijks nog een geheim van dat hij met de processen slechts één doel voor ogen heeft: Apache kapotmaken

Dat hij zich op z’n minst duidelijk gesteund voelt door Bart De Wever blijkt uit meer dan enkel de uitspraken die de N-VA-voorzitter doet over Apache. Op zondagavond 14 oktober 2018, om 22u42 stuurde Van der Paal ons een Whatsappbericht met daarin, na wat gratuit gescheld, de mededeling: “Dankzij 40 ongefundeerde artikels ben jij en je webkrantje de komende jaren mijn hobby. Als rentenier heb ik toch niets anders om handen."

De datum en zelfs het uur waarop het Whatsappbericht werd verstuurd, zijn niet zonder belang. Op 14 oktober 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen in België. Onder meer in Antwerpen duurde het bijzonder lang vooraleer de verkiezingsresultaten binnenliepen.

Het berichtje van Erik Van der Paal dateert van kort nadat de overwinning bekend werd van Bart De Wever in Antwerpen – wat haaks stond op de uitslagen van N-VA elders in Vlaanderen. Voor de favoriete bouwpromotor van de burgemeester volstond het blijkbaar om zich voldoende zeker te weten en zijn nauwelijks verholen dreigementen te uiten.

PR-campagne

Ook toen bekend raakte dat Erik Van der Paal 60.000 euro had uitgegeven aan privédetectives om journalisten van Apache te laten schaduwen, hoorden we Bart De Wever niet. Ook niet toen Kris Peeters in het Europees Parlement met succes twee amendementen liet toevoegen aan het rapport Strengthening Media Freedom om het strafbaar te maken om journalisten door privédetectives te laten schaduwen. In de amendementen wordt expliciet verwezen naar het inzetten van privédetectives tegen Apache.

Dossier Land Invest Gate toont hoe verschillende N-VA'ers handenvol geld verdienden door juridisch advies te geven aan Land Invest Group of omdat ze via hun bedrijven snoepreisjes of kunstcadeaus verkochten

De Wever verkeek ook meermaals de kans om zich uit te spreken, telkens het Platform voor de Veiligheid van Journalisten van de Raad van Europa een waarschuwing uitvaardigde over de SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) tegen Apache (en tegen het Franstalige weekblad Le Vif waarmee we samen dossier Land Invest Gate uitbrachten).

De benaming SLAPP verwijst naar de bedoeling waarmee een procedure wordt opgestart: niet om rechtszaken te winnen, maar om hen te intimideren en het werk onmogelijk te maken, om journalisten of andere kritische partijen juridisch uit te roken.

Liever dan zijn steun uit te spreken en de strijd te ondersteunen van instellingen om de grondvesten van de democratie te vrijwaren, voerde Bart De Wever een gerichte PR-campagne om de aandacht te verleggen van de feiten die werden aangekaart naar degene die ze aankaart. Het vizier werd op de pianist gericht.

De vrienden van N-VA

Misschien herinnert u zich nog de sterk gemediatiseerde persconferentie die de burgemeester gaf na de publicatie van het Fornuisfilmpje en het onderzoeksdossier De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever. Met rood aangelopen ogen beloofde hij volledige transparantie in de omstreden bouwdossiers van Land Invest Group, maar vooral beklaagde hij zich over de ‘Amerikaanse toestanden’ die de politieke campagnevoering zouden zijn binnengeslopen.

Waarom wilde Bart De Wever per se contracten gunnen aan een vastgoedfirma die nota bene virtueel failliet was, onder meer door de zelfverrijking van de eigenaars en bestuurders?

Het loont echt de moeite om de opeenvolging van feiten en uitspraken – in een aantal gevallen is de term leugens de correcte omschrijving – die de burgemeester in die periode deed, nog eens te herlezen.

Het beoogde gevolg van de hele PR-operatie was wel dat finaal niemand nog naar de inhoud van het onderzoeksdossier keek.

Een dossier dat een jaar later nog een uitgebreid vervolg kreeg in dossier Land Invest Gate. Daarin worden onder meer de bewijzen op tafel gelegd voor het feit dat de stad zelf aan Land Invest Group vroeg om lucratieve hoogbouw neer te poten op de Tunnelplaats. We toonden ook aan hoe verschillende partijgenoten van Bart De Wever handenvol geld verdienden door juridisch advies te geven aan Land Invest Group of omdat ze via hun bedrijven snoepreisjes of kunstcadeaus verkochten aan Land Invest Group.

Voldoende redenen om de vraag luidop te stellen: waarom wilde Bart De Wever per se contracten gunnen aan een vastgoedfirma die nota bene virtueel failliet was, onder meer door de zelfverrijking van de eigenaars en bestuurders?

Tot in Luik

Het brandmerken van Apache als een lasterlijk medium dat zich bezondigt aan riooljournalistiek leidde ook met succes de aandacht af van de samenwerking tussen De Wevers favoriete bouwpromotor en Ogeo Fund in de schoot van Land Invest Group. Dat Luikse pensioenfonds was medeaandeelhouder en financier van de bouwprojecten die Land Invest Group in Antwerpen vergund kreeg.

De samenwerking tussen de Antwerpse N-VA en de Luikse PS in de schoot van Land Invest Group ligt politiek extreem gevoelig

Ogeo Fund doet in Vlaanderen weinig bellen rinkelen, maar in Franstalig België staat het pensioenfonds dat jarenlang werd bestierd door Stéphane Moreau, de voormalige sterke man van de Luikse PS, al een jaar lang volop in de schijnwerpers.

Een voorlopig rapport van de financiële waakhond FSMA toonde recent nog hoe onder de leiding van Stéphane Moreau, die ook te gast was op het verjaardagsfeestje van Erik Van der Paal, het pensioenfonds werd gebruikt voor illegale leningen, onverantwoorde investeringen en (politieke) vriendendiensten. Het is onmogelijk om de parallellen met wat er binnen Land Invest Group gebeurde niet te zien.

Zo komen we bij de kern van het verhaal: het is de samenwerking tussen de Antwerpse N-VA en de Luikse PS in de schoot van Land Invest Group die politiek extreem gevoelig ligt. Zeker met in het achterhoofd de wetenschap dat zowel Ogeo Fund als Land Invest Group tegelijk ook nog meedraaiden in een financieel kluwen van leningen en contracten met de failliete Optima Bank van Jeroen Piqueur.

Het Fornuisfilmpje illustreerde – voor sommige mensen op gênante wijze – hoe nauw dat netwerk luistert en wie er deel van uitmaakt, van de Antwerpse N-VA tot de Luikse PS.

Dat zoiets “kleeft” aan een mens, om het met de woorden van Bart De Wever te zeggen, ligt niet aan de vermeend lasterlijke pianist die zich zou ophouden in krochtige riolen. Apache heeft niet het scenario geschreven dat toont hoe er duchtig geknuffeld werd en hoe de voor Ruimtelijke Ordening bevoegde schepen letterlijk boog voor bouwpromotor Van der Paal.

Beerput

Apache heeft geen beelden in scène gezet. We illustreerden met het filmpje enkel de bevindingen uit het uitgebreide onderzoeksdossier over Van der Paal.

Bart De Wever slaagde erin om die bevindingen af te doen als het product van riooljournalistiek en van een lasterlijk medium. In het dossier publiceerden we onder meer ook het bewijs van een lobbyvergadering tussen Bart De Wever en de top van Ogeo Fund, enkele maanden na de oprichting van Land Invest Group.

Journalisten die hun werk doen wegzetten als riooljournalisten is een afdoende manier gebleken om de bliksem af te leiden van de feiten. Drie jaar lang.

Nu de tweede uitspraak van een rechtbank de poten van onder dat verhaal zaagt, rest De Wever enkel met een bang hart naar Luik te kijken. Er zijn immers indicaties dat zowel de politieke als gerechtelijke wereld in Franstalig België nu echt de beerputten wil opentrekken die Stéphane Moreau binnen Ogeo Fund heeft achtergelaten.

De kans bestaat dat de walm die daaruit opstijgt vroeg of laat Antwerpen bereikt.

Uitgelichte afbeelding: © Stef Arends (Apache)

LEES OOK