België zwicht voor Israëlische druk op Palestijnse ngo

25 februari 2020 Frank Olbrechts
veiligheidsraad vn
De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Foto: White House (Wikimedia))

Zaterdag komt er een einde aan een moeilijke maand voor België als voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Twee weken van ongeziene Israëlische druk gecombineerd met megafoon-diplomatie mondden uit in de annulering van een geplande tussenkomst in de Veiligheidsraad van een verslaggever van Defence for Children International Palestine. DCI-P is een internationale ngo die opkomt voor de rechten van kinderen die te lijden hebben onder de Israëlische militaire bezetting.

Waarom hield ons land twee weken voet bij stuk om dan toch uiteindelijk te zwichten voor de druk, en de uitnodiging aan de ngo 'uit te stellen'?

Het Belgische voorzitterschap van de Veiligheidsraad van de VN moest een uitgelezen moment worden om het slachtofferschap van kinderen in oorlogssituaties op de agenda te plaatsen. België, dat tot eind dit jaar deel uitmaakt van de Veiligheidsraad, koos ervoor om dit te koppelen aan de kinderrechten in Israël en de bezette gebieden door DCI-P uit te nodigen. Die ngo nam meermaals kritische standpunten in tegen de Israëlische bezettingsmacht, maar evenzeer tegen de Palestijnse Autoriteit die vaak tekort schiet aangaande de rechten van kinderen.

Israël en pro-Israëlische organisaties bleven de voorbije weken aanhoudend insinueren dat de uitgenodigde ngo banden heeft met het extreemlinkse Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), dat onder meer in de EU en de VS op een lijst staat van terroristische organisaties. De ngo ontkent met klem de banden met de PFLP, en wijst erop dat ze nog nooit veroordeeld is.

Donderdag 20 februari besliste België uiteindelijk om de voor maandag (24 februari) geplande tussenkomst te annuleren. Heeft België als kleine VN-lidstaat zijn hand overspeeld? Had het bij voorbaat kunnen inschatten dat het uiteindelijk zou bezwijken onder Israëlische en internationale druk? Daarover verschillen de meningen, maar ongeschonden komt ons land ieder geval niet uit de ontwikkelingen van afgelopen weken.

Timing

Apache stelde gisteren meermaals de cruciale vraag aan Buitenlandse Zaken welk - al dan niet nieuw - element België precies overstag deed gaan. Waarom hield ons land twee weken voet bij stuk om dan toch uiteindelijk te zwichten voor de druk, en de uitnodiging aan de ngo 'uit te stellen'?

Tot op heden antwoordde de woordvoerder van minister van buitenlandse zaken Philippe Goffin (MR) niet op de vraag over het waarom van de zeer ongelukkige timing.

Wel duidelijk is dat de annulering van de tussenkomst van Brad Parker van ngo DCI-P een politieke beslissing van het (aller)laatste moment is, en dus niet kwam uit de hoek van de administratie van de FOD Buitenlandse Zaken. Al wil de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Karl Lagatie, ook dat niet met zoveel woorden toegeven.

Het kabinet van minister Goffin keerde zoals gezegd pas vier dagen voor de geplande tussenkomst van de ngo-spreker op zijn stappen terug en trok de uitnodiging in.

Bronnen binnen de Belgische diplomatie wijzen op de collateral damage van het carnaval in Aalst

De reputatieschade voor ons land is aanzienlijk. Bronnen binnen de Belgische diplomatie wijzen op de collateral damage van het carnaval in Aalst, waar de internationale media met een vergrootglas keek naar mogelijk antisemitische uitspattingen. De datum voor dat volksfeest lag echter al lang vast en stond vorig jaar al onder internationale aandacht vanwege een praalwagen die volop gebruik maakte van antisemitische clichés.

Andere diplomatieke bronnen wijzen erop dat er wel problemen waren met de ontwerptekst van DCI-P die als onvoldoende evenwichtig werd ervaren.

De reactie waar Apache gisteren op aandrong bij Buitenlandse Zaken bleef vaag en verschilde nauwelijks van wat al eerder verscheen in de media. "Het thema van het geweld op kinderen in oorlogsgebied zou in deze omstandigheden niet op een voldoende serene en constructieve manier in de Veiligheidsraad aan bod kunnen komen", stelt Karl Lagatie, woordvoerder van minister Goffin.

Inmiddels zijn er meerdere verontwaardigde reacties uit ngo-wereld (zie kader onderaan).

'Gebrek aan politieke wil'

Woorvoerder minister Goffin: 'De uitnodiging aan de ngo blijft geldig. Alleen is niet duidelijk wanneer we de tussenkomst op de agenda krijgen'

Brad Parker van DCI-P die maandag het woord zou nemen in de Veiligheidsraad heeft diezelfde avond zijn ontwerptekst online geplaatst. In een begeleidend artikel is hij genadeloos voor de politiek van ons land. “Gezien de aanvallen en campagnes tegen Palestijnse mensenrechtenverdedigers en het maatschappelijk middenveld zijn de acties van België volstrekt onverantwoordelijk.”

Parker begrijpt niet dat België als “zogenaamde kampioen van de mensenrechten” zijn ngo op het laatste moment heeft laten vallen. “Het is ontmoedigend dat ze lijken toe te geven aan de druk.” Parker noemt de schrapping van zijn tussenkomst zelfs “een schandelijke daad van censuur”. Het gebrek aan politieke wil in België noemt hij de oorzaak “dat de straffeloosheid van het systeem de norm blijft voor Palestijnse kinderen.”

In zijn toespraak benadrukte Koning Filip op 12 februari voor de VN-Veiligheidsraad nog sterk het belang van de rechten van kinderen in een gewapend conflict.

Gisteren gaf Buitenlandse Zaken aan Apache nog aan dat uitstel van de geplande tussenkomst van Parker in geen geval een afstel betekent. “De uitnodiging aan de ngo blijft geldig. Alleen is niet duidelijk wanneer we de tussenkomst op de agenda krijgen, want dat is altijd het resultaat van onderhandelingen”, zegt Lagatie.

Na de publicatie van Parkers ongemeen heftige artikel lijkt er echter nog weinig kans te bestaan dat hij alsnog voor de Veiligheidsraad zal mogen optreden.

Opgevoerde druk

De afgelopen weken voerde Israël de druk op België stelselmatig op, vanaf het moment dat bekend werd dat ons land de ngo had uitgenodigd om als verslaggever of ‘briefer’ uit het maatschappelijk middenveld aan het woord te komen op de zitting van de VN-Veiligheidsraad In New York.

Wie aandachtig de site van de ngo raadpleegt, merkt op dat de organisatie zeker niet eenzijdig Israël viseert. Ze kaartte wel al meermaals aan dat de Israëlische bezetting een zware impact heeft op kinderen en hun rechten, maar laat evenzeer niet onvermeld waar de Palestijnse Autoriteit te kort schiet.

Toch schoot de diplomatieke machine van Israël meteen in gang na de bekendmaking van de toen nog geplande tussenkomst van de ngo-reporter. Apache meldde vorige week nog dat de vice-ambassadeur in Tel Aviv maar liefst tweemaal op het matje werd geroepen.

Intussen zat ook de Israëlische ambassadeur Emmanuel Nahshon in België en Luxemburg niet stil. Zijn commentaar bij een bericht van The Jerusalem Post via Twitter laat weinig aan de verbeelding over:

België heeft een organisatie uitgenodigd die banden heeft met terreur. De bezorgdheid over kinderen is er niet als het gaat over Israëlische kinderen die het slachtoffer zijn van raketten van Hamas. De uitnodiging moet worden geannuleerd.

Aalst carnaval

Bronnen 'off the record' vermelden ook een briefschrijfactie van pro-Israëlische organisaties. Daarin zouden de auteurs hun bezorgdheid hebben geuit over de uitnodiging aan DCI-P, en zouden zij expliciet de koppeling hebben gemaakt met de zaak van Aalst carnaval.

Brad Parker van DCI-P heeft het over "een goed georchestreerde politieke en desinformatiecampagne in de media, opgezet om de Belgen onder druk te zetten en om hen te laten capituleren".

In ieder geval blijven veel vragen onbeantwoord. Heeft België overmoedig gehandeld toen het de zaak van kinderslachtoffers onder militaire bezetting expliciet wilde koppelen aan de Israëlische bezetting van Palestina?

Israël is in ieder geval het enige land ter wereld met een militaire rechtbank speciaal voor kinderen. De Juvenile Military Court werd opgericht in 2009. Daarop wees ngo Broederlijk Delen al in een eerder persbericht.

Wat aanvankelijk van Belgisch lef scheen te getuigen, lijkt alleszins sterk op een debacle nu België volledig op zijn stappen moet terugkeren.

Broederlijk Delen

In een reactie op de annulering zegt de Belgische ngo Broederlijk Delen erg ontgoocheld te zijn over de annulering van de tussenkomst van Brad Parker, vertegenwoordiger van haar Palestijnse partnerorganisatie DCI-P, op de VN Veiligheidsraad.

“Het is duidelijk dat de Belgische diplomatie bezweken is onder de nochtans voorspelbare druk van de Israëlische overheid, en dat de internationale aandacht voor Aalst carnaval die druk verder opdreef. Toch vinden wij dat België de rechten van alle kinderen in conflict en dus ook deze van Palestijnse kinderen prioriteit had moeten geven boven diplomatieke of politieke overwegingen."

Broederlijk Delen zegt te hopen dat ons land “belofte houdt en weldra een nieuw evenement organiseert in samenwerking met DCI-P. Op deze manier kan ze de legitimiteit en de geloofwaardigheid van onze partner herstellen en aan de Israëlische overheid duidelijk maken dat België geen geloof hecht aan de ongegronde beschuldigingen van banden met terrorisme. De beslissingen die België de afgelopen weken maakte, brachten de werking van onze partner DCI-P nodeloos in gevaar.”

Het is volgens Broederlijk Delen "cruciaal dat België haar rol als bruggenbouwer blijft opnemen en openlijk pleitbezorger blijft voor het openhouden van de democratische ruimte voor mensenrechtenorganisaties in Israël en Palestina. Maar de aanpak van de voorbije dagen leidde tot het omgekeerde.”

Vredesorganisatie Vrede vzw laat in een persmededeling weten verontwaardigd te zijn dat de Belgische diplomatie is “gezwicht voor Israëlische druk”. BACBI (de Belgische Campagne voor een Academische en Culturele Boycot van Israël) eist van haar kant “de onmiddellijke herroeping van deze onaanvaardbare beslissing van de Belgische vertegenwoordiging”.

veiligheidsraad vn
De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Foto: White House (Wikimedia))
LEES OOK