FAQ • de coöperatieve vennootschap

Heb je interesse in onze coöperatie De Werktitel cv, maar zit je nog met een aantal vragen? Op deze pagina geven we jou alle informatie mee over onze coöperatieve vennootschap. Blijft na het lezen van deze pagina toch iets onduidelijk? Geef ons dan een seintje op cvba@apache.be.

Ons plan

De komende jaren willen we uitgroeien tot een progressief nieuwsmedium met een breed bereik, een ruim ledenbestand (circa 10.000 leden) en een hechte community met een belangrijke stem in het maatschappelijk debat.

De nadruk ligt op onderzoeksjournalistiek, diepgravende berichtgeving en duiding. We houden alle aandeelhouders en leden regelmatig op de hoogte met een stand van zaken.

Hoe gaan we in onze missie slagen? Met:

  • Een uitgebreide redactie,
  • Een verruimde thematiek,
  • Een unieke journalistieke aanpak,
  • Het gebruik van state of the art online technologie,
  • En een forse investering in marketing, sales en communitymanagement.

Sterk redactieteam

Het team bestaat momenteel uit een kernredactie van vijf journalisten (Samira Atillah, Tom Cochez, Steven Vanden Bussche, Frank Olbrechts en Jan Walraven) met ondersteuning van eindredacteur Jan Walraven en het leiderschap van hoofdredacteur Karl van den Broeck. De kernredactie wordt aangevuld met een pool freelancers.

Het niet-redactionele deel bestaat uit onze marketingverantwoordelijke Annelien Van Roey en algemeen directeur Bram Souffreau.

Nadruk op lidmaatschappen

De grotere omzetten bereiken we door in te zetten op de lidmaatschappen en een uitbreiding van de producten, zoals e-books, lezingen en andere journalistiek afgeleide producten.

Centraal staat altijd onze diepgravende journalistiek en onze onthullingen.

Voor de toekenning van het FairFin & Financité Label hebben we een dossier samengesteld waarin we onze plannen samenvatten. Je kan het dossier uit 2018 hieronder nalezen:

 De cijfers

Je kan het business plan aanvragen door een mailtje te sturen naar cvba@apache.be.

Veelgestelde vragen

Op de ‘Over Apache’-pagina staan een aantal gratis artikels. Op deze pagina kan je ook kennis maken met het team achter Apache, onze kernwaarden en onze visie en missie.

Vind je dit nuttig?
3
0

Om onafhankelijke berichtgeving te garanderen, is Apache.be een advertentievrije nieuwssite.

De voornaamste inkomsten zijn dus afkomstig uit lidmaatschappen. De meeste artikels zijn immers enkel toegankelijk voor leden. Het doel is om op termijn 10.000 leden te verwerven, opdat de journalisten en de andere medewerkers volledig kunnen betaald worden met de omzet uit de abonnementsgelden.

De tweede bron van inkomsten zijn de aandelen. Meer info hierover vind je hieronder.

Daarnaast ontvangen we ook financiële middelen via giften, fondsen, subsidies, …

Vind je dit nuttig?
1
0

De Werktitel cv is een coöperatie. Als je aandelen koopt, word je coöperant van de cv en heb je dus een stem in de onderneming. We moedigen de participatie van onze coöperanten aan. Elk jaar organiseren we een Algemene Vergadering en tussentijds zijn er ook andere contactmomenten.

De redactie werkt onafhankelijk en kan niet beïnvloed worden.

Vind je dit nuttig?
3
0

Eén aandeel kost 50 euro. Je moet minstens drie aandelen bezitten om coöperant te worden (150 euro).

Vind je dit nuttig?
6
0

Neen, er zijn geen in- of uitstapkosten.

Vind je dit nuttig?
3
0

De aankoopwaarde van een aandeel is 50 euro per aandeel. Hierbij wordt naar de intrinsieke waarde gekeken die de koper en verkoper er aan willen geven.

De boekhoudwaarde van een aandeel wordt bepaald door de situatie in de boekhouding. Indien je uitstapt uit de coöperatie is dat aan boekhoudwaarde. Daardoor kan je een meeropbrengst realiseren, maar even goed een verlies. Momenteel bedraagt de boekhoudwaarde van een aandeel minder dan 10 euro. De boekhoudwaarde kan je tijdens de Algemene Vergadering opvragen.

Vind je dit nuttig?
2
0

Word je graag coöperant van Apache? Aandelen kopen kan eenvoudig op de pagina aandelen.apache.be.

Vind je dit nuttig?
0
0

Klik hier door om extra aandelen bij te kopen. Je kan je aandelenpakket uitbreiden tot 99 aandelen per persoon (4.950 euro). Alle transacties worden automatisch geregistreerd in het aandelenregister.

Vind je dit nuttig?
0
0

Ja, je kan meerdere aandelen kopen. Het maximaal aantal ligt op 99 aandelen per coöperant (4.950 euro). We kijken hiervoor ook naar aandelen die vroeger werden aangekocht of zich in een andere aandelencategorie bevinden.

De prijs blijft steeds 50 euro per aandeel. Wil je bijvoorbeeld vijf aandelen kopen, dan betaal je 250 euro.

Vind je dit nuttig?
0
0

Neen, meer aandelen geven je niet meer inspraak.

Als aandeelhouder bepaal en bewaak je mee de koers van De Werktitel cv. Op de Algemene Vergadering geldt het principe van één stem per persoon. Dat vinden we namelijk het meest democratische systeem voor een coöperatie.

Vind je dit nuttig?
3
0

Ja, je kan intekenen als rechtspersoon of als natuurlijk persoon.

Vind je dit nuttig?
0
0

Zodra we jouw betaling ontvangen, krijg je per e-mail een registratiebewijs.

Wij houden je op de hoogte over het project en nodigen alle aandeelhouders elk jaar uit op de Algemene Vergadering. Tijdens de Algemene Vergadering controleer je mee de werking van de coöperatieve vennootschap en bepaal je mee het beleid van Apache.

Sinds 2016 zetelt er overigens een “kleine aandeelhouder” in de Raad van Bestuur. Hij of zij behartigt er de belangen van alle aandeelhouders en leden van Apache.

Vind je dit nuttig?
0
0

Neen, je ontvangt 20% korting op een jaarlidmaatschap en dat gedurende de hele periode die je aandeelhouder bent.

Vind je dit nuttig?
2
0

Een aandeel kan rente opbrengen. De rente wordt echter enkel uitbetaald als daar financiële ruimte voor is en de Algemene Vergadering beslist om rente uit te keren. De jaarlijkse rente is wettelijk geplafonneerd op 6% op de inbreng.

De Werktitel cv streeft niet naar winstmaximalisatie, maar wil een duurzame onderneming op poten zetten. De winst vloeit voor de helft terug naar de redactie. Met de andere helft kan een dividend uitgekeerd worden.

Vind je dit nuttig?
1
1

Je kan de meest actuele statuten van De Werktitel cv (inclusief het redactiestatuut) online inkijken en downloaden.

De oprichtingsakte en aanpassingen aan de statuten vind je in het Staatsblad.

Vind je dit nuttig?
1
0

Neen. Je kan niet bepalen waarover de redactie mag schrijven of niet mag schrijven. De redactie werkt onafhankelijk. De onafhankelijkheid van de redactie is overigens beschermd door het redactiestatuut en staat opgenomen in de statuten.

Vind je dit nuttig?
1
0

De Raad van Bestuur telt statutair minstens zeven en maximum veertien bestuursleden. De helft plus één bestuurder wordt door de A-aandeelhouders voorgesteld. De drie A-aandeelhouders hebben het startkapitaal verzorgd en zijn alledrie mede-oprichters van Apache. Het gaat om Tom Cochez, Jan Vangrinsven en Bram Souffreau. Hun aandeel in de coöperatie is sinds de oprichting verwaterd, maar door hen een bepalende rol te laten spelen in de samenstelling van de Raad van Bestuur kunnen ze toch nog steeds waken over het project dat ze opgericht hebben.

De andere bestuursleden worden voorgesteld door de B-aandeelhouders en de C-aandeelhouders. Minstens één bestuurder moet onafhankelijk zijn (geen aandeelhouder van De Werktitel cv).

Vind je dit nuttig?
1
0

Vanaf het zesde jaar na de aankoop van je aandeel kan je uittreden. Je moet dit in de eerste jaarhelft melden.

Je ontvangt het bedrag dat overeenstemt met je proportionele aandeel in De Werktitel cv op dat moment. Dit is de boekhoudwaarde. Daardoor kan je een meeropbrengst realiseren, maar even goed een verlies. Momenteel bedraagt de boekhoudwaarde van een aandeel minder dan 10 euro. De berekening wordt door de Algemene Vergadering bepaald.

Vind je dit nuttig?
2
0

Ja. Een aandeel kopen in een coöperatieve vennootschap is géén spaarformule maar kent risico’s en opportuniteiten.

Wanneer je je aandelen opzegt, ontvang je het bedrag dat overeenstemt met de boekhoudwaarde. Deze wordt bepaald door de situatie in de boekhouding en is momenteel minder dan 10 euro. Je kan echter enkel je eigen inleg verliezen, je kan niet aansprakelijk worden gesteld. Bij succes geniet je van een dividend tot 6% (rente op het nominaal ingelegd bedrag). En uiteraard besteden wij de beschikbare middelen op een adequate en oordeelkundige manier.

Vind je dit nuttig?
1
0

Neen. Het enige mogelijke risico dat je loopt, is financieel en dat beperkt zich tot jouw investering. Je hoeft je geen zorgen te maken inzake aansprakelijkheid.

Vind je dit nuttig?
2
0

Werd jouw vraag niet beantwoord op deze pagina? Stuur dan gerust een e-mail naar fin@apache.be.

Wat zijn de contactgegevens?
De maatschappelijke zetel van Werktitel cv bevindt zich in de Turnhoutsebaan 110, 2140 Antwerpen. Het ondernemingsnummer is BE 0841.795.989.