FAQ: Een antwoord op al je vragen over onze coöperatie

Heb je interesse in onze coöperatie De Werktitel cvba, maar zit je nog met een aantal vragen? Op deze pagina geven we jou alle informatie mee over onze coöperatieve vennootschap. Blijft na het lezen van deze pagina toch iets onduidelijk? Geef ons dan een seintje op cvba@apache.be.

Ons plan

De komende jaren willen we uitgroeien tot een progressief nieuwsmedium met een breed bereik, een ruim ledenbestand (circa 10.000 leden) en een hechte community met een belangrijke stem in het maatschappelijk debat.

De nadruk ligt op onderzoeksjournalistiek, diepgravende berichtgeving en duiding. We houden alle aandeelhouders en leden regelmatig op de hoogte met een stand van zaken.

Hoe gaan we in onze missie slagen? Met:

  • Een uitgebreide redactie,
  • Een verruimde thematiek,
  • Een unieke journalistieke aanpak,
  • Het gebruik van state of the art online technologie,
  • En een forse investering in marketing, sales en communitymanagement.

Sterk redactieteam

Het team bestaat momenteel uit een kernredactie van vijf fulltime journalisten (Stef Arends, Samira Atillah, Tom Cochez, Steven Vanden Bussche en Jan Walraven) met ondersteuning van eindredacteur Sigrid Gulix en het leiderschap van hoofdredacteur Karl van den Broeck. De kernredactie wordt aangevuld met een pool freelancers.

Het niet-redactionele deel bestaat uit onze PR-, marketing- en salesverantwoordelijken Lindy Janssen en Annelien Van Roey en algemeen directeur Luc De Cleir.

Nadruk op lidmaatschappen

De grotere omzetten bereiken we door in te zetten op de lidmaatschappen en een uitbreiding van de producten, zoals e-books, lezingen en andere journalistiek afgeleide producten.

Centraal staat altijd onze diepgravende journalistiek en onze onthullingen.

Voor de toekenning van het FairFin & Financité Label hebben we een dossier samengesteld waarin we onze plannen samenvatten. Je kan het dossier uit 2018 hieronder nalezen:

 De cijfers

Je kan het business plan aanvragen door een mailtje te sturen naar cvba@apache.be.

Veelgestelde vragen

Ik ken Apache niet zo goed. Waar kan ik enkele gratis stukken lezen?
Op onze Ontdek-pagina staan een aantal gratis artikels. Je kan er ook kennis maken met het team achter Apache en onze kernwaarden nalezen. Op deze Ontdek-pagina staat ook de visie en missie van Apache.

Waarom werken jullie met aandelen?
De Werktitel cvba is een coöperatie. Als je aandelen van de coöperatie koopt, word je coöperant van de cvba en heb je dus een stem in de onderneming. We moedigen ook de participatie van de coöperanten aan. Elk jaar organiseren we een Algemene Vergadering, maar tussentijds zullen er ook andere ontmoetingen zijn.

De redactie werkt echter onafhankelijk en kan niet beïnvloed worden.

Hoeveel kost een aandeel?
Eén aandeel kost 50 euro, maar je moet er minstens drie aankopen (150 euro).

Wat is de waarde van een aandeel?

De uitgifteprijs van een aandeel (50 euro) staat los van de boekhoudwaarde. Hierbij wordt naar de intrinsieke waarde gekeken die de koper en verkoper er aan willen geven (in casu 50 euro). Want met het aandeel bekomt de koper niet enkel de boekhoudwaarde op vandaag, maar koopt deze ook rechten op latere winsten die zullen gerealiseerd worden. De boekhoudwaarde kan je tijdens de Algemene Vergadering opvragen.

Hoe koop ik een aandeel?
Je klikt door naar aandelen.apache.be en volgt de procedure.

Beschik je al over aandelen in De Werktitel cvba, dan kan je gewoon aandelen bijkopen door naar deze pagina te surfen.

Ik heb betaald. Wat nu?
Zodra wij jouw betaling hebben ontvangen, krijg je per e-mail een registratiebewijs. We houden jou ook regelmatig en uitgebreid op de hoogte over het project en nodigen alle aandeelhouders elk jaar uit op de Algemene Vergadering. Tijdens de Algemene Vergadering controleer je de werking van de coöperatieve vennootschap en bepaal je mee het beleid van Apache.

Sinds 2016 zetelt er overigens een “kleine aandeelhouder” in de Raad van Bestuur. Hij of zij behartigt er de belangen van alle aandeelhouders en leden van Apache.

Kan ik meerdere aandelen kopen?
Ja, je kan meerdere aandelen aankopen. Het maximaal aantal ligt op 99 aandelen (4.950 euro). Die maximumdrempel wordt beoordeeld door rekening te houden met alle aandelen per coöperant, dus ook met aandelen die vroeger werden aangekocht of zich in een andere aandelencategorie bevinden.

De prijs blijft steeds 50 euro per aandeel. Wil je bijvoorbeeld vijf aandelen kopen, dan betaal je 250 euro.

Ik heb al aandelen. Kan ik nieuwe aandelen kopen?
Uiteraard kan je jouw aandelenpakket uitbreiden. In het aandelenregister noteren we alle transacties. Je kan echter na de aankoop van aandelen maximaal 99 aandelen (4.950 euro) bezitten.

Kan ik ook aandelen kopen als rechtspersoon?
Ja. Je kan intekenen als rechtspersoon of als natuurlijk persoon.

Zijn er extra kosten?
Neen. Er zijn instapkosten, noch uitstapkosten.

Waar vind ik de statuten van de coöperatieve vennootschap?
Je kan de meest actuele statuten van De Werktitel cvba (inclusief het redactiestatuut) downloaden en inkijken. De oprichtingsakte en aanpassingen aan de statuten vind je in het Staatsblad.

Als ik een aandeel koop, krijg ik dan een gratis lidmaatschap?
Neen, je ontvangt 20% korting op een jaarlidmaatschap en dat gedurende de hele periode die je aandeelhouder bent.

Geniet ik een dividend, rente?
Het aandeel kan inderdaad rente opbrengen. De jaarlijkse rente is wettelijk geplafonneerd op 6% op de inbreng. De rente wordt enkel uitbetaald als daar financiële ruimte voor is en de Algemene Vergadering beslist om rente uit te keren.

De Werktitel cvba streeft niet naar winstmaximalisatie, maar wil een duurzame onderneming op poten zetten. De winst vloeit voor de helft terug naar de redactie. Met de andere helft kan een dividend uitgekeerd worden.

Heb ik meer inspraak in de werking van De Werktitel cvba als ik meer aandelen koop?
Als aandeelhouder bepaal en bewaak je mee de koers van De Werktitel cvba. Op de Algemene Vergadering geldt het principe van één stem per persoon. Dat vinden we namelijk het meest democratische systeem voor een coöperatie.

Hoe wordt de Raad van Bestuur samengesteld?

De Raad van Bestuur telt statutair minstens zeven en maximum veertien bestuursleden. De helft plus één bestuurder wordt door de A-aandeelhouders voorgesteld. De drie A-aandeelhouders hebben het startkapitaal verzorgd en zijn alledrie mede-oprichters van Apache. Het gaat om Tom Cochez, Jan Vangrinsven en Bram Souffreau. Hun aandeel in de coöperatie is sinds de oprichting verwaterd, maar door hen een bepalende rol te laten spelen in de samenstelling van de Raad van Bestuur kunnen ze toch nog steeds waken over het project dat ze opgericht hebben.

De andere bestuursleden worden voorgesteld door de B-aandeelhouders en de C-aandeelhouders. Minstens één bestuurder moet onafhankelijk zijn (geen aandeelhouder van De Werktitel cvba).

Bepaal ik als aandeelhouder de redactionele invulling van Apache?
Neen. Je kan niet bepalen waarover de redactie mag schrijven of niet mag schrijven. De redactie werkt onafhankelijk. De onafhankelijkheid van de redactie is overigens beschermd door het redactiestatuut en staat opgenomen in de statuten.

Kan ik mijn aandeel opzeggen? En wat zijn de gevolgen daarvan?
Vanaf het zesde jaar na de aankoop van uw aandeel kan je – als je dat zou willen – uittreden. Je moet datdan wel in de eerste jaarhelft melden. Wanneer je uittreedt, ontvang je het bedrag dat overeenstemt met je proportionele aandeel van De Werktitel cvba op dat moment (aan boekhoudwaarde waarbij  de berekening door de Algemene Vergadering bepaald wordt).

Zijn er financiële risico’s verbonden aan het aandeelhouderschap?
Ja. Een aandeel kopen in een coöperatieve vennootschap is géén spaarformule. Je investeert in een onderneming, met de bijhorende risico’s maar ook met bijbehorende opportuniteiten. Je kan echter enkel je inleg verliezen. Je kan niet aansprakelijk worden gesteld. Bij succes geniet je van een dividend tot 6% (rente op het nominaal ingelegd bedrag). En uiteraard besteden wij de beschikbare middelen op een adequate en oordeelkundige manier.

Zijn er daarnaast nog risico’s verbonden aan het aandeelhouderschap?
Neen. Het enige mogelijke risico dat je loopt, is financieel en dat beperkt zich tot jouw investering. Je hoeft je geen zorgen te maken inzake aansprakelijkheid.

Waar haalt Apache inkomsten?
De voornaamste inkomsten zijn afkomstig uit lidmaatschappen. Een deel van de website is immers enkel toegankelijk voor leden. Het doel is om op termijn 10.000 leden te verwerven, opdat de journalisten en de andere medewerkers volledig kunnen betaald worden met de omzet uit de abonnementsgelden.

Ik heb nog een vraag, waar kan ik terecht?
Je kan Apache steeds bereiken via cvba@apache.be. We beantwoorden jouw vraag zo snel mogelijk.

Wat zijn de contactgegevens?
De maatschappelijke zetel van Werktitel cvba bevindt zich in de Turnhoutsebaan 110, 2140 Antwerpen. Het ondernemingsnummer is BE 0841.795.989.