Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Racisme bij politie geen imagoprobleem, maar een mensenrechtenprobleem

12 februari 2021 Liga voor Mensenrechten
Politie aan de Brusselse beurs. Foto (c) Robby McCullough (Unsplash)
Politie aan de Brusselse beurs. (Foto: Robby McCullough (Unsplash))

Deze tweet wekte verbazing op bij ons. Met de Liga voor Mensenrechten stelden we ons burgerlijke partij, omdat het de zoveelste zaak is waarin racisme en onethisch gedrag door politieagenten de grondrechten en het recht op veiligheid van Belgische burgers in gevaar brengt.

In het geval van racistische politie wordt wel eens gesproken van ‘rotte appels’. Volgens ons is er echter al jarenlang een probleem met de appelboom, of zelfs met de boomgaard waarin die groeit

Door de zaak te herleiden tot een imagoprobleem dat het aanwervingsbeleid van de politie bedreigt, gaat minister Verlinden voorbij aan de kern van de zaak: racisme bij de politie is een gevaar voor de mensenrechten en de democratische rechtsstaat. Iedere burger heeft recht op gelijke behandeling volgens de Belgische Grondwet. Juist daarom, en om geen enkele andere reden, is er geen plaats voor racisme bij de politie.

Onze hoop is dan ook dat minister Verlinden dit probleem bij de wortel aanpakt. In het geval van racistische politie wordt wel eens gesproken van ‘rotte appels’. Volgens ons is er echter al jarenlang een probleem met de appelboom, of zelfs met de boomgaard waarin die groeit. Al de recente incidenten met racistische politiemensen oplijsten zou ons te ver brengen, maar we verwijzen pakweg naar de dood van Jozef Chovanec, of de politievrouw die betrapt werd op camera terwijl ze de inwoners van Anderlecht uitmaakte voor makakken en er ongestraft mee weg kwam. Ook in het geval van Chovanec werd pijnlijk duidelijk hoe de tuchtprocedures bij de politie te kort schieten. Over enkele dagen verjaren immers de termijnen om de tuchtprocedures tegen de betrokkenen op te starten.

Racisme bij de politie leidt tot ontmenselijking van burgers in kwetsbare situaties. Die ontmenselijking kan op zijn beurt leiden tot geweld en onmenswaardige behandeling. Het leed en trauma bij de slachtoffers is groot, zoals ook blijkt in het geval van de WhatsApp-zaak. Wij dringen daarom aan op betere tuchtprocedures, maar ook meer toegankelijke klachtenprocedures voor burgers en meer onafhankelijk toezicht en controle op de politie. Het gevecht tegen racisme bij de politie mag niet alleen terechtkomen op de schouders van kleine middenveldorganisaties en slachtoffers. Wij verwachten hierbij de hulp en inzet van politici die de mensenrechten centraal stellen.

Uitgelichte afbeelding: Unsplash

LEES OOK