Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Uitgezoomd en schermmoe: studenten eisen meer mogelijkheden  

Fien Lampaert
Foto: (c) Hans Lucas (Belga)
Foto: © Hans Lucas (Belga)

Beste rector,

Beste iedereen aan het roer van het hoger onderwijs in Vlaanderen,

Wij, studenten, gesteund door personeelsleden van de Universiteit Gent, eisen een ander beleid.

Er kwam veel verontwaardiging omtrent de beslissing die ons op acht december werd meegedeeld: dat ook volgend semester, 21 maart, alle lessen behalve essentiële practica online zullen doorgaan. Daarom willen wij graag, na bijna een jaar van schaapachtig stilzwijgen, onze stemmen in groten getale laten horen.

1. Wij willen inspraak in inzicht

De beslissing omtrent het volgende academische semester is niet in samenspraak met studenten genomen. Wij vinden dat dat anders moet, daarom eisen wij dat er in de toekomst meer met ons overlegd wordt, meer naar ons gevraagd en geluisterd wordt, zeker voor drastische beslissingen als deze. Wij willen regelmatige peilingen naar onze meningen, onze ideeën, ons mentaal welzijn.

Wij willen een rector die de stem van de studenten op dezelfde manier aanhoort als die van adviserende wetenschappers en politici

Vervolgens willen wij dat er met die resultaten aan de slag gegaan wordt. Sinds het begin van de crisis hebben wij al meerdere enquêtes ingevuld, maar wat heeft dat opgeleverd?

Het welzijn van de studenten moet serieus genomen worden en prioritair zijn bij het nemen van beslissingen. Wij willen een rector die de stem van de studenten op dezelfde manier aanhoort als die van adviserende wetenschappers en politici.

Wij eisen dan ook meer antwoorden: in hoeverre hebben onze fysieke lessen in het begin van het academiejaar een impact gehad op de cijfers? Wat is de besmettingsgraad onder studenten en welke invloed heeft ons miniem beetje contact op de curve? Waarom kijken wij al vooruit tot februari, zelfs tot maart?

Wat is het effect van soms wel negen uur schermtijd per dag op de fysieke en mentale gezondheid van een jongvolwassene? Zijn daar niet stilaan ook adviserende wetenschappers voor nodig? Hoe zit het met de leerachterstand, de zelfmoordcijfers, de toekomst van studenten? Er is veel meer verantwoording nodig voor deze drastische beslissing dan er tot nu toe gegeven werd.

2. Wij willen gevaren van digitaal onderwijs aankaarten

Wij maken ons zorgen om de kwaliteit, de impact en de toekomst van digitaal onderwijs. Online lessen worden een te vanzelfsprekende oplossing en wij vinden dat dat anders moet. We hebben een punt bereikt waarop digitaal onderwijs niet langer een futuristisch godsgeschenk is, maar stilaan een probleem op zich is geworden als bedreiging voor onze mentale, fysieke en sociale gezondheid.

Wij zijn jongeren, geen risicogroep, en al die schermtijd bezorgt ons op termijn misschien wel meer schade dan het coronavirus zelf, schade die door geen vaccin ter wereld voorkomen, laat staan geremedieerd kan worden.

Daarom eisen wij dat onze universiteit deze schade erkent, zich ook hieromtrent laat adviseren door wetenschappers, en vooral: dat online onderwijs niet langer als een oplossing maar eindelijk als een probleem op zich gezien kan worden. Wat wij nu al bijna een jaar lang ondergaan is allesbehalve onderwijs, is niet waar wij op gerekend hebben en evenmin waar wij voor betaald hebben. Wij zijn dan ook niet akkoord met het feit dat dit academiejaar als een volwaardig jaar aangerekend wordt.

Foto: (c) Hans Lucas (Belga)
Foto: (c) Hans Lucas (Belga)

3. Wij willen het totaalpakket voor ons inschrijvingsgeld

Het is duidelijk dat de infrastructuur van UGent momenteel minder benut wordt dan andere jaren. Aula’s worden gevuld met leegte, de grond wordt door slechts een aantal voeten bewandeld, de toiletten worden amper gebruikt, daar winden we geen doekjes om. Het is duidelijk dat ons inschrijvingsgeld ook voor een deel naar deze infrastructuur gaat. We hebben bijgevolg recht op het gebruik hiervan.

Het is duidelijk dat ons inschrijvingsgeld ook voor een deel naar deze infrastructuur gaat. We hebben bijgevolg recht op het gebruik hiervan

Studieplekken geven waar we recht op hebben. Deze zijn echter snel volzet waardoor niet iedereen waar voor zijn geld krijgt. Lege aula’s zouden binnen de veiligheidsmaatregelen ook gevuld kunnen worden. Wij menen dat er van contractbreuk sprake is en dat dit opgelost moet worden. Enerzijds kan dit door alles op alles te zetten en hoe moeilijk de organisatie op de campus ook mag zijn, toch die moeilijke weg te kiezen. Dus door ons de lokalen aan te bieden. Anderzijds kan dit door ons een deel van het inschrijvingsgeld terug te geven.

4. Wij willen terug naar de campus

Wij zijn niet akkoord met de beslissing omtrent het volgende academische semester. Wij geloven dat het anders kan, daarom eisen wij eerst en vooral dat de einddatum voor code rood (21 maart) herzien wordt en uniform wordt gemaakt aan de einddatum die andere hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen voorschrijven (eind februari). Daarnaast eisen wij de creativiteit en de moed om komend semester meer dan enkel essentiële practica op de campus te organiseren.

De grootste kracht van UGent ligt in haar kwalitatief contact tussen lesgever en student, face to face, en dit is nu compleet verdwenen

De grootste kracht van UGent ligt in haar kwalitatief contact tussen lesgever en student, face to face, en dit is nu compleet verdwenen. Wij geloven dat het mogelijk is, dat het veilig kan, dat het een kwestie is van willen en een beetje van durven. Verder willen wij ook dat de universiteitsbibliotheken nooit meer sluiten als de stedelijke bibliotheken open mogen blijven. Dat was vorige lockdown het geval en dat willen wij niet meer.

Slot

Kortom eisen wij vanaf nu een serieuze strijd om elke student volgend semester zo veel mogelijk de kans te geven naar de campus te komen. Wij weten dat het niet gemakkelijk is om op de campus lessen te organiseren, maar blijven die wel altijd de prioriteit in de huidige beslissingen? Kwalitatief, open en interactief onderwijs is waar we voor betaald hebben, waar we op rekenen, en waar we nu nood aan hebben. Geen telefoonnummers van psychologen meer, geen hippe projecties op de Boekentoren, geen loze harten onder een stilaan verstikkende riem: wij willen terug naar de campus en wij geloven dat het kan.

Geen telefoonnummers van psychologen meer, geen hippe projecties op de Boekentoren, geen loze harten onder een stilaan verstikkende riem: wij willen terug naar de campus en wij geloven dat het kan

Dit is dan ook een oproep tot moed, het minste wat we verwachten van een instelling met ‘durf denken’ als motto. Wij zijn jonge mensen, die kan je niet zomaar een jaar lang verplichten om uren aan een stuk naar een computerscherm te staren. Wij zijn jonge mensen, die kan je niet zomaar een jaar lang invriezen in grafieken en zoom-breakout-rooms. Wij zijn de toekomst van deze maatschappij, ons kan je niet zomaar opsluiten. Het is nu tijd om in te grijpen, voor wij digitaal dement, internetverslaafd, en helemaal levensmoe worden. Om het met Manfred Spitzer te zeggen: computers zijn geen leermachines, ze verhinderen juist het leren.

Laat ons dus terug leren, beste rector, wij zijn uitgezoomd, schermmoe, maar ook hoopvol en strijdlustig. Wij zijn niet langer akkoord met de aanpak van het hoger onderwijs in Vlaanderen in het algemeen, en van de Universiteit Gent specifiek. Omdat wij niet krijgen wat ons beloofd werd en waar we voor betaald hebben, dat is: onderwijs. Het is hoog tijd voor verandering. Wij rekenen op u.

Fien Lampaert, Lars Burgelman, Annemie Hautekeete & Heleen De Meyer en onderschreven door 439 studenten en personeelsleden.

 

LEES OOK
Liesbet De Kock / 19-06-2023

UGent hakt eerste knopen over besparingen door

De UGent kondigde een eerste reeks besparingsmaatregelen aan.
Protest ugent
Redactie Apache / 05-06-2023

UGent tussen 'Durf Denken' en 'Stil Zwijgen'

Het Gentse universiteitsbestuur probeert tevergeefs om protesten en schandalen in te dijken.
Protestactie 2 mei
Studentenplatform Ongehoord / 24-05-2023

Ben Weyts, bespaar niet op onze toekomst

Studentenplatform Ongehoord spreekt zich uit tegen de onderfinanciering van en besparingen in het hoger onderwijs.
protest ongehoord