Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Stop de SS-vergoedingen voor Belgische oorlogscollaborateurs

20 november 2020 Groep Herinnering - Groupe Memoire
Breendonk-memorial_22

Zowel leden van de SS-brigades als buitenlandse vrijwilligers kunnen van deze maatregel sedert tientallen jaren genieten. Hoewel het aantal begunstigden afneemt gezien hun hoge leeftijd, blijft het onbegrijpelijk dat de Duitse regering nooit haar vergoedingen aan collaborateurs in vraag heeft gesteld.

Oorlogspensioenen?

Apache besteedde eerder al redactionele aandacht aan een werkbezoek van Kamerleden aan Berlijn om de problematiek van de oorlogspensioenen van collaborateurs uit te klaren.

De Duitse autoriteiten beseffen wel degelijk dat het hier om een meer dan ethisch onaanvaardbare praktijk gaat. Elke federale Duitse regering verschool zich achter formele juridische argumenten om geen inlichtingen aan zijn buurlanden te moeten verstrekken.

75 jaar na de bevrijding kunnen we dit schuldig verzuim van de Federale Bondsregering niet meer aanvaarden.

Het Internationaal Tribunaal van Neurenberg besloot dat niet alleen de uitvoerders verantwoordelijk zijn voor de begane oorlogsmisdaden, maar ook hun fascistische organisaties. Dat betekent dat alle onderdelen van de SS als misdadige organisaties moeten beschouwd worden. Ondanks dit vonnis hebben de leden van die organisaties levenslang van een bijkomend pensioen kunnen genieten voor hun militaire bijdrage aan het Derde Rijk.

Ook de in België veroordeelde oorlogsmisdadigers konden tijdens het uitzitten van hun straf op Duitse financiële bijstand rekenen, wat later meetelde voor het berekenen van hun pensioen. Een Hitlerdecreet uit 1941, dat nooit door Duitsland geannuleerd werd, gaf de mogelijkheid om de Duitse nationaliteit te bekomen.

Vreemde mogendheid

Hierover verklaart de Duitse Federale Regering dat het wettelijk onmogelijk is om informatie te verstrekken over “haar landgenoten” aan een vreemde mogendheid… in dit geval de Belgische regering.

Op 14 maart 2019 heeft de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers met een overweldigende meerderheid een resolutie goedgekeurd waarin gesteld wordt:

Overwegend dat het ontvangen van pensioenen voor collaboratie met één van de meest moorddadige regimes in de geschiedenis indruist tegen de inspanningen om de herinneringen in stand te houden en tegen het Europees project (dat een vredesproject is) alsmede dat zulks schade toebrengt aan de bestaande heel belangrijke bilaterale betrekkingen tussen België en de BDRD…

De volksvertegenwoordigers hebben aan de Belgische regering gevraagd om aan de Duitse regering de stopzetting te eisen van de betalingen aan de Belgische collaborateurs. De resolutie wijst verder op de discrepantie tussen de bedragen die uitbetaald worden aan slachtoffers van het naziregime en die aan de Belgische collaborateurs.

Ondanks hun veroordeling hebben de leden van fascistische organisaties levenslang van een bijkomend pensioen kunnen genieten

Ook stelt de resolutie voor om tussen België en Duitsland een bilaterale wetenschappelijke commissie op te richten die de hele kwestie doorlicht. Deze resolutie werd mede geïnspireerd door de jarenlange inspanningen van de vaderlandse vereniging Groep Herinnering – Groupe Mémoire vzw (GH-GM).

De Belgische GH-GM, de Duitse Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) en de Fédération Internationale des Résistants (FIR) , de koepelorganisatie van de Europese antifascistische organisaties, vragen dat de eis van de Belgische volksvertegenwoordigers om de vergoedingen aan de SS'ers stop te zetten eindelijk worden ingewilligd.

Recent kwam daarop een voorstel voor een resolutie door Die Linke in de Bundestag. Deze Duitse resolutie komt volledig tegemoet aan de eisen van de Belgische resolutie.

De ondergetekende organisaties verheugen zich eveneens over de jongste initiatieven in het Belgisch Parlement om de besluiten van de resolutie uit 2019 uit te voeren.

Ondertekend door Dr. Yves Louis, Alvin De Coninck (GH-GM), Henri Goldberg (Stichting Auschwitz), Detlef Peikert (VVN-BdA-Aachen) en Dr. Ulrich Schneider (Secretaris-generaal FIR)

Uitgelichte afbeelding: (Foto: CC BY-SA 4.0 Isai Symens (Wikimedia Commons))

LEES OOK