Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

De VRT en Streamz: een onvrije speler op de vrije markt

15 september 2020 Wies Descheemaeker
Streamz_Frederik Delaplace
VRT-CEO Frederik Delaplace bij de voorstelling van Streamz (Foto: © DPG Media)
Steven Delelaplace (Foto: © DPG Media)
VRT-CEO Frederik Delaplace bij de voorstelling van Streamz (Foto: © DPG Media)

Dit gebeurt in de nasleep van de lockdownmaatregelen die de bevolking niet enkel aan de eigen woonst, maar ook aan de buis kluisterden. Zowel de lineaire uitzendingen van de VRT als de eigen streamingdienst VRT.NU werden meer bekeken dan ooit en nooit eerder kreeg de openbare omroep zo veel positieve kritiek van kijkers, luisteraars en digitale gebruikers.

Een op zijn minst eigenaardige beslissing dus. ACOD-VRT vindt het de taak van onze openbare omroep om uit te gaan van de eigen sterkte en toonaangevend te zijn op het vlak van technologische en creatieve vernieuwing en inhoudelijke excellentie. Bovendien heeft de burger via de overheidsfinanciering al betaald voor onze programma’s – nog eens moeten betalen om diezelfde uitzendingen in première te zien is niet enkel een moreel probleem, het ondergraaft ook de steun bij de kijker voor de publieke dotatie.

Deze Vlaamse Regering (en de vorige) duwen de VRT meer en meer in een positie waarin de omroep op zoek moet naar geld. Het is door in vorige beheersovereenkomsten en de toepassing daarvan steeds te beknibbelen op de dotatie dat we de markt op geduwd worden – zowel de markt van de reclame als de markt van de verkoop van onze programma’s.

Nog eens moeten betalen om dezelfde uitzendingen in première te zien is niet enkel een moreel probleem, het ondergraaft ook de steun bij de kijker voor de publieke dotatie

Dezelfde regering die de deelname aan de 'vrije markt' verplicht, verbiedt de VRT bovendien om zich 'vrij' op die markt te gedragen. Reclameplafonds worden opgelegd, er komen restricties op hoe de omroep met contracten dient om te gaan en deelname aan initiatieven als de 'Vlaamse Netflix' worden verplicht.

Het met veel bombarie aangekondigde Streamz is niet meer of minder dan een veredelde versie van Telenet Play en het valt nog maar af te wachten of het kan opboksen tegen de internationale spelers Netflix, Amazon Prime en Disney+, die met dumpingprijzen en een financiële verliesstrategie de wereldmarkt veroveren.

Bovendien is er een kanttekening te maken bij het 'Vlaamse' van de 'Vlaamse Netflix'. Telenet – gegroeid in de schoot van publieke intercommunales – is nu volledig privaat en voor meer dan de helft in handen van het Amerikaanse telecombedrijf Liberty Global

VRT.NU

Naast onze principiële bezwaren, heeft ACOD-VRT ook praktische bezorgdheden. Het succesvolle VRT.NU moet verder versterkt worden als dé streamingdienst om onze programma’s aan de burger aan te bieden.

In het recente verleden zijn al te dikwijls distributiekanalen verdwenen door de winsthonger van de commerciële concurrenten

In het recente verleden zijn al te dikwijls distributiekanalen verdwenen door de winsthonger van de commerciële concurrenten – vaak onder het mom van technologische vernieuwing: het afschaffen van analoge en digitale uitzendingen over de ether, het verkopen van het zenderpark, het verdwijnen van de kabeldistributie van radio-uitzendingen. Dit mag met VRT.NU niet gebeuren!

VRT.NU moet en zal uitblinken in technologische kwaliteit, interessante en correcte inhoud van entertainment- en nieuwsprogramma’s, én moet beschikbaar zijn op alle technologische platformen.

Onder andere daarvoor is een stevige beheersovereenkomst nodig, die de autonomie van de VRT garandeert: inhoudelijke autonomie zonder bemoeienissen in programma’s van politici, maar ook bedrijfskundige autonomie met respect voor het sociaal overleg met de vakbonden en inspraak van het personeel. En tot slot voldoende mensen en middelen om de ambitieuze opdracht van de openbare omroep waar te maken.

Wij laten de VRT niet los.

LEES OOK