De Sint-Annakerk in Gent – een droomproject

 Leestijd: 2 minuten0

“Die Sint-Annakerk, zijn jullie daar nu nog mee bezig?” Ja hoor. “En die violist, speelt die nog altijd op de trappen van de kerk?” Zeker – en hij niet alleen. “Hoe lang gaat dat nog duren?” Dat weten we niet. Of toch? We weten alvast wel zeker dat wij, burgerinitiatief SOS SINT-ANNA, 4046 geldige handtekeningen hebben verzameld voor een petitie, wat ons de mogelijkheid gaf om voor de gemeenteraad onze zaak te gaan bepleiten.

Daar hebben we duidelijk gemaakt dat een groeiende groep Gentenaars een markthal in de Sint-Annakerk geen goed idee vindt. Ze zijn het bovendien met ons eens dat er bij de uitwerking van dit project absoluut geen transparantie was en is. Bij de aanbesteding in 2015 zijn er wel eventuele kandidaten aangesproken, maar aan de omwonenden werd niets gevraagd. Uiteindelijk heeft men beslist om verder te onderhandelen met Consortium Markthal (de groep rond Delhaize), maar niemand – en zeker de bezorgde burger niet – mag de plannen inkijken.

Niemand kan ons ook uitleggen waarom er zo nodig nog een markthal moet komen in een buurt waar je geen twintig stappen kunt zetten zonder een voedingswinkel of een supermarkt tegen te komen

Niemand kan ons ook uitleggen waarom er zo nodig nog een markthal moet komen in een buurt waar je geen twintig stappen kunt zetten zonder een voedingswinkel of een supermarkt tegen te komen. Zoals ook niemand weet wanneer er een einde gaat komen aan die eenzijdige focus op het commerciële en op nog meer geldgewin.
Samen met onze ondertekenaars willen we dat de kerk zo snel mogelijk terug open gaat, zodat iedereen met eigen ogen kan zien waarover het gaat. Over een uniek gebouw namelijk, over een immense zaal die van vloer tot zoldering bekleed is met indrukwekkende muurschilderingen – over een sacrale ruimte die tot stilte en bezinning noopt.

Daarom vragen we dat er een overlegplatform wordt opgericht waarin we met z’n allen samen kunnen bekijken hoe het beter kan. Daarom willen we dat het burgerinitiatief SOS SINT-ANNA voor het stadsbestuur een gesprekspartner wordt, wanneer het over de toekomst van dit gebouw gaat.

Want er is zoveel mogelijk: van orgelconcerten tot stilteruimte, van tentoonstellingen tot dansvoorstellingen of interreligieuze ontmoetingen. Of je nu de kerken van Gent wil bezoeken, of een wandeling door het Gent van de 19de eeuw wil maken, of haar architecturale geschiedenis ‘Van Sint-Jacobs tot de Krook’ wil leren kennen – Sint-Anna hoort er telkens bij. Inderdaad, de restauratie van de kerk moet verder worden afgewerkt en dat kost geld. Veel geld. Maar we mogen vooral niet vergeten dat er al miljoenen in zijn geïnvesteerd. Om dan nu, halverwege, de zaak zijn beloop te laten en te hopen dat ‘de privé’ het wel zal oplossen, is een zwaktebod, of erger. De burgers hebben immers, via hun belastingen, zelf geïnvesteerd in een stuk patrimonium dat hun eigendom is. Maar binnenkort is dat misschien niet meer het geval. Al zullen de nieuwe eigenaars ons graag zien komen, als klanten weliswaar, niet als bezoekers.

Maar wanneer de herbestemming van de kerk zorgvuldig wordt aangepakt, door subsidies aan te vragen, door huur en toegangsgelden te innen, door uit te kijken naar sponsoring en mecenaat, lijkt het ons dat een respectvolle herbestemming geen financiële kater hoeft te betekenen, integendeel zelfs.

Met deze boodschap zijn we naar de gemeenteraad getrokken. En nu weten we dus ook dat de knoop zal worden doorgehakt tijdens de volgende zitting, eind oktober. Daarom roepen we jullie op, burgers van Gent en daarbuiten, om met ons mee te denken, om ons te helpen onze droom waar te maken – onze droom en die van duizenden Gentenaars.

Elk protest kan de wereld veranderen.

  Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Zelf een bijdrage insturen, doe je hier.

Auteur: SOS SINT-ANNA vzw

SOS Sint-Anna vzw is opgericht in januari 2019, op de trappen voor de ingang van Sint-Anna en begeleid door het vioolspel van Mikhail Bezverkhni. Het burgerinitiatief bestaat uit leden met een zeer diverse achtergrond. Tijdens de voorbije maanden verzamelde SOS Sint-Anna meer dan 5000 handtekeningen van bezorgde Gentenaars. 4046 daarvan werden door de Stad geldig verklaard, wat hen de kans gaf de zaak voor de gemeenteraad te gaan bepleiten. Tot dusver zonder resultaat.