Behoud de bomen, ook in Brussel

 Leestijd: 3 minuten3

Aan de Brusselse Pachecolaan staat het project RAC 4 in de steigers: de bouw van 500 appartementen. Daarvoor zouden 397 hoogstammige bomen geveld moeten worden. Het nieuwe, rood-groene schepencollege gaf een gunstig advies voor de milieu- en stedenbouwkundige vergunning.

Die vergunning was in het voorjaar van 2019 aangevraagd door Marnix Galle, zoon van voormalig SP-minister Marc Galle en CEO van vastgoedontwikkelaar Immobel. Ook wordt een vergunning gevraagd voor 2000 ondergrondse parkeerplaatsen op de site.

De naam van het bouwproject ‘RAC 4’ in Brussel verwijst naar de voorgeschiedenis van de site: in de jaren zestig werd er een Rijksadminstratief Centrum (RAC) gebouwd met kantoortorens om de nationale overheden te centraliseren.

Tegen alle redelijke verwachtingen in heeft het kersverse rood-groene schepencollege van de Stad Brussel de aanvragen voor een stedenbouwkundige en milieuvergunning gunstig geadviseerd! Het is nu aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om te beslissen of zij dit project gaan vergunnen.

De RAC-site is door het Gewestelijk Bestemmingsplan officieel een plaats van cultureel, historisch en esthetisch belang. Als Marnix Galle een vergunning krijgt voor zijn bouwproject, zal deze site voorgoed verminkt worden met een zielloos en onduurzaam stadsproject.

Ruïne van het Rijksadministratief Centrum in september 2011 (Foto: Jonas Hamers, Belga)

VDB 2.0?

Als het van Marnix Galle en de nieuwe rood-groene gewestregering afhangt zal recht in het historische hart van Brussel een nieuwe wijk ontstaan die de onleefbaarheid van Brussel-centrum voor talloze decennia zal organiseren en bestendigen.
De bestuurders van de stad en het gewest zouden, onder andere, toelaten dat in hartje Brussel:

• 397 hoogstammige, gezonde bomen geveld worden: de mooie gaanderij met beschermde platanen van Pechère en enkele andere waardevolle hoge bomen, waar momenteel vogels zingen en nesten bouwen, zouden binnenkort genadeloos tegen de vlakte gaan;
• 2000 ondergrondse parkeerplaatsen bestendigd worden; een planologische blunder van de vorige eeuw wordt zonder verpinken herbevestigd?! Een ware magneet voor autoverkeer zal deze ondergrondse parking worden. Met een dergeljike vergunning zullen dagelijks duizenden auto’s recht naar het centrum van Brussel aangezogen worden;
• een kinderkribbe en een lagere school geprangd worden tussen 500 appartementen op de kleinste helft van de RAC-site, zonder groen of speelruimte, met als buren het hoofdkwartier van de politiezone Brussel-Stad en Elsene, de Federale Politie en de brandweer.
De sirenes zijn nu al niet te harden voor de wijkbewoners, welke impact zal dit hebben op de meer kwetsbare baby’s, peuters en lagere schoolkinderen die tussen de lokale en federale politiegebouwen hun dagen zullen moeten doorbrengen?

Als het plan van de bouwpromotoren gerealiseerd wordt, zal het een onleefbare plek worden, met

• minder groen dan er vandaag is; met de steeds frequentere hittegolven wordt dit zo een waar hitte-eiland;
• evenveel ondergrondse parkeerplaatsen als in de jaren zestig van de vorige eeuw, die dag in dag uit 2000 wagens recht naar het historische hart van Brussel zullen aanzuigen; terwijl er op wandelafstand van de RAC-site 3 metrostations, 2 treinstations (waaronder Brussel- Centraal) en talrijke bus- en tramverbindingen zijn;
• donkere, dense woonkazernes met twee vertikale uitschieters die het unieke panoramische uitzicht vanop het Congresplein definitief zullen verknoeien;
• een kribbe en lagere school waar kinderen permanent zullen blootgesteld worden aan de loeiharde sirenes van de interventievoertuigen van de federale politie, de lokale politie en de brandweer, waar geen of nauwelijks ruimte is om te spelen of te sporten, en waar geen groen is om het talrijke fijnstof van het autoverkeer enigszins te filteren.

Betonboeren? They take the money and run… en gaan uiteraard elders wonen

Als deze plannen vergund worden, zal blijken dat Brusselse bestuurders vandaag niet in staat zijn om beter te doen dan ten tijde van Van den Boeynants. Stevenen we met dit project af op een VDB 2.0 ??

Oplossingen

Als Brussel uit het moeras wil herrijzen, zal het andere en betere stedenbouwkundige bouwprojecten moeten aantrekken. Want als dit plan uitgevoerd wordt, zal hier geen deftige burger willen wonen, en nog minder zijn/haar peuter of kind in de kribbe of kleuterschool willen achterlaten. Om de verpaupering en verloedering van Brussel tegen te gaan, zijn net duurzame, leefbare en aantrekkelijke woonwijken essentieel.

Als Brussel uit het moeras wil herrijzen, zal het andere en betere stedenbouwkundige bouwprojecten moeten aantrekken

Alternatieven? Uiteraard zijn die er. Daar is wel politieke wil voor nodig, gevolgd door een wettelijke weg. Hoe? Door een wijziging van de planologische en stedenbouwkundige plannen (het GBP en het BBP), what else? De oude, volgens kwatongen ‘getelefoneerde’ GBPs en BBPs moeten dringend geactualiseerd worden, en aangepast aan de moderne inzichten van leefbare, duurzame en klimaatvriendelijke stedenbouw.

35 % woonfunctie op de site? Die doelstelling kan gerealiseerd worden met minder betonnering van de site, door delen van de kantoorgebouwen (RAC 1, RAC 2 en Financiëntoren) te transformeren tot stadsappartementen.
Behouden van de meer dan 300 waardevolle platanen? Dat kan. Herstel de ondoorlaatbaarheid van het parkingplafond van onderuit.
2000 parkeerplaatsen drastisch reduceren? Dat moet! Autoluw maken van Brussel is toch dé prioriteit van het Brusselse mobiliteitsplan ‘Good move’?

Wat met de lege ruimtes in de parking? Geef een innovatieve bestemming aan deze ruimte met bvb. fab labs, urban mining, lokale herstelindustrie, korte keten voedselmarkt, paddenstoelenkweek, witloofteelt, of bouw er sportzalen, een zwembad…

Kinderkribbe en lagere school? Zoek een rustige, groene, kindvriendelijke locatie in de buurt.

ChangeBrussels, qué?

Brussel heeft nood aan een heropleving, Brussel kan en moet beter in de 21 ste eeuw. Brussel heeft recht op een renaissance. Die kan er komen als het zwaartepunt voor alle nieuwe ontwikkelingen bij de bewoners-burgers gelegd wordt.

Dan zal een meer evenwichtige sociologische mix, die Brussel broodnodig heeft, automatisch volgen. Het moet nu maar es eindelijk gedaan zijn met Brusselse bestuurders die buigen voor de belangen van de betonboeren, ten nadele van de bewoners.

Bestuurders? Die komen en gaan. Betonboeren? They take the money and run… en gaan uiteraard elders wonen. Bestuurders en betonboeren worden verondersteld ten dienste te staan van bewoners. Want een stad wordt gemaakt of gekraakt door zijn bewoners. Punt.

  Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Auteur: Bewoners van Belair en de Vrijheidswijk

Er is geen biografische informatie beschikbaar voor deze auteur.