Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Factcheck: extra sociale woningen trekken geen armoede aan

17 oktober 2018 Voetweg
De sociale woningen in Lindenhof, Hoboken (Foto OCMW Antwerpen)
De sociale woningen in Lindenhof, Hoboken (Foto OCMW Antwerpen)

Duchateau deed deze uitspraak in Het Nieuwsblad. Uit het artikel blijkt dat de wachttijd voor een sociale woning van Woonhaven gemiddeld vier jaar bedraagt voor een studio, en tot zelfs acht jaar voor een woning met één of meerdere slaapkamers. Maar volgens de schepen zelf doet Antwerpen reeds meer dan wat Vlaanderen oplegt en zou het bijbouwen van sociale woningen de deur openzetten naar het aantrekken van meer armoede.

Waarop steunt de uitspraak van de Antwerpse schepen? De diamantstad telt 9,6 sociale woonsten per 100 huishoudens. Dat cijfer ligt iets hoger dan de 9 per 100 sociale woningen die Vlaanderen oplegt. Wanneer we kijken naar de omliggende gemeenten rond Antwerpen, tellen we een veel lager aantal sociale woningen. Gemiddeld 3 per 100 om precies te zijn. Dat blijkt uit cijfers van de Gemeente- en stadsmonitor. Om die reden haalt Duchateau aan dat de stad Antwerpen reeds voldoende maatregelen treft. Meer nog, hij vreest dat het bijbouwen van nieuwe sociale woningen zelfs een aanzuigeffect zal hebben op Antwerpen.

Eigen inwoners

Neen. Uit het statistische bulletin van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, blijkt dat maar liefst 88,1% van de Antwerpse kandidaat-huurders, daar ook effectief gedomicilieerd is. “Het zijn dus hoofdzakelijk de eigen inwoners die bediend worden. Gezinnen zullen niet verhuizen naar Antwerpen om daar nog jaren op een wachtlijst te staan”, zegt armoedespecialist Wim Van Lancker (KU Leuven)

Het zijn dus hoofdzakelijk de eigen inwoners die bediend worden. Gezinnen zullen niet verhuizen naar Antwerpen om daar nog jaren op een wachtlijst te staan.

Ook de lokale binding speelt een belangrijke rol in het verhaal. “Personen die minstens drie jaar in de stad wonen, hebben voorrang op het verwerven van een sociale woning. Gezinnen die zouden verhuizen in functie van het aanbod, maken de eerste drie jaar sowieso geen kans op een sociale woning”, zegt Björn Mallants, directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH). Met wachttijden tot acht jaar, maakt deze voorrangsregel het nog moeilijker voor niet-Antwerpenaren om een sociale woning in de stad te krijgen.

In heel Vlaanderen is vandaag slechts 6,7% van de huurmarkt bestemd voor sociale verhuur. In onze buurlanden Nederland en Frankrijk maken sociale woningen respectievelijk 34,1% en 18,7%  van de huurmarkt uit, blijkt uit cijfers van de OESO. “Dat zou betekenen dat Nederland veel meer armoede aantrekt. De uitspraak van schepen Duchateau is dus complete onzin. Het bijbouwen van sociale huisvesting moet een reactie zijn op de sociale situatie in je stad. Om de armoede te bestrijden, moeten er juist sociale woonsten bijkomen. Nederland staat op dat vlak veel verder”, besluit Van Lancker.

We beoordelen deze stelling dus als NIET WAAR.

De sociale woningen in Lindenhof, Hoboken (Foto OCMW Antwerpen)
De sociale woningen in Lindenhof, Hoboken (Foto OCMW Antwerpen)

Naschrift:

De Vlaamse Vereniging van Huisvestingsmaatschappijen (VVH) becijferde in september dat, verspreid over de vijf grootste Vlaamse steden, 80% van alle kandidaat-huurders in de stad woont waar ze kandidaat zijn.

Als er gekeken wordt naar de effectieve toewijzingen, dan blijkt dat lokale binding effectief speelt bij toewijzing. In Antwerpen werd in 2016 maar liefst 99,5% van de woningen toegewezen aan mensen die in Antwerpen woonden en gelijkaardige cijfers waren er voor Mechelen en Leuven.

Maar Gent, waar die lokale binding niet als criterium telt bij toewijzing, gingen er van de 1.047 toewijzingen maar zeven naar niet-Gentenaars. Zeven. Daar migreren dus geen drommen armen naar de stad om een sociale woning te krijgen.

 

LEES OOK