Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Boom, met of tegen fietsers?

8 augustus 2018 Alec Lamberts
Naamloos

De brug over de Rupel wordt frequent gebruikt door woon-werkfietsers en schoolgaande jeugd. Momenteel moeten alle fietsers via de kleine toeristische veerboot van Boom centrum naar Klein Willebroek (of andersom) die vol zit tijdens spitsuren. Mobiliteitsschepen Spiessens (N-VA) van Willebroek beloofde – nu de impact duidelijk is – een extra veerboot.

Naamloos

De Boomse mobiliteitsschepen Dany Bosteels (Open VLD) zegt aan ATV dat ze de impact misschien hebben onderschat en geeft fietsers de boodschap mee om iets vroeger te komen.

Ligt het niet binnen de bevoegdheid van een schepen van mobiliteit om op voorhand de impact van het afsluiten van een brug degelijk te bestuderen? Heeft men metingen uitgevoerd van het aantal fietsers op de brug om een inschatting te maken?

Dat is niet gebeurd, blijkt uit navraag bij de gemeente Boom. Men heeft de Vlaamse Waterweg vertrouwd die zou hebben gesteld dat een overzet per kwartier voldoende is. En op één donderdag na – toen de brug even verderop over het kanaal Schelde-Brussel eerst een tijdje openstond voor de passage van een boot – lijkt een veer om het kwartier voldoende te zijn volgens de schepen van Boom.

Voor enkele woon-werkpendelaars op de veerboot luidt de vraag of er geen mogelijkheid was om een strook op de Rupelbrug vrij te laten voor fietsers. Die strook kan je dan volgens het verloop van de werken opschuiven of bijvoorbeeld enkel openstellen tijdens spitsuren of tijdens bepaalde fasen van de werken.

Dat is gepland voor bepaalde fasen van de werken, maar er kan altijd de vraag gesteld worden of tijdens de fasen dat de brug volledig afgesloten is er echt geen fietsers door zouden kunnen omwille van veiligheidsredenen. Kan er tijdens bepaalde periodes van de volledige sluiting geen strook vrijgemaakt worden voor fietsers tijdens spitsuren?

Op zich valt het mee om een veerboot te nemen die om het kwartier overvaart. Maar als je met de wagen vlot door de Rupeltunnel kan rijden en met de fiets de veerboot op een bepaald tijdstip moet nemen, neemt de aantrekkelijkheid van de wagen dan toe? Een pendelaar op de veerboot zei dat hij de volgende dagen de wagen neemt door de Rupeltunnel om vervolgens vanuit Boom verder te fietsen. Hopelijk is dit een alleenstaand geval en zuiver anekdotisch.

En wat met het feit dat men geen telling heeft gedaan van het aantal fietsers op de brug? Een telling kan redelijk eenvoudig uitgevoerd worden en zo kon men op voorhand inschatten dat men van bij aanvang twee boten nodig had.

Door de nog steeds lage capaciteit – ondanks twee boten – is er ook geen garantie dat je bij de eerste overvaart kan opstappen. Dat hakt misschien in op de aantrekkelijkheid van de fiets.

Er zijn nog enkele voorbeelden die aangeven dat Boom niet echt lijkt in te zetten op fietsers. De brug tussen Noeveren en Boom centrum (de N148) over de spoorweg is een gevaarlijke passage waar een deel van de fietssuggestiestrook bestaat uit een riolering én een verhoogde boordsteen. Dit is een gewestweg en dus de bevoegdheid van het Vlaams gewest, maar een lokaal bestuur kan druk zetten en blijven aandringen bij het gewest om de baan van een degelijk fietspad te voorzien.

Het aansluitend rondpunt in Boom centrum is een tweede voorbeeld: je moet aan elke straat voorrang geven aan de auto’s én het fietspad is aangelegd achter struiken, wat de zichtbaarheid drastisch vermindert. Normaal ben ik voorstander van begroeiing tussen fietspad en weg omwille van de filtering van fijn stof, maar op een rondpunt is veiligheid belangrijker dan gezondheid.

Verder in Boom zijn er enkele straten tot fietsstraat gedoopt, dat is een straat waar fietsers voorrang hebben en niet mogen worden ingehaald. Maar wat is zo’n smalle centrumstraat als fietsstraat waard als even verderop een derde van een fietssuggestiestrook op een baan naar een wijk, een volgend dorp en een industriepark bestaat uit een goot met afvoerputjes en een hoge boordsteen?

Moet Boom meer inzetten op fietsers?

LEES OOK
Karl van den Broeck / 28-01-2023

Schatten van de zeebodem, wapens voor Oekraïne, en een dodelijk medicijn

Van een dodelijk kindermedicijn tot corruptie in Oekraïne: dit is de Keuze van Apache.
Volodimir Zelenski Oekraïne
Rosa Furneaux, Laura Margottini / 28-01-2023

Een medicijn dat kinderen doodt

Een medicijn dat kinderen van kanker moet genezen werd er een dat kinderen doodt.
header asparaginase
De Helpdesk / 28-01-2023

‘Hallo, ik ben verliefd op Ben Weyts’

Deze week kreeg De Helpdesk een quasi-hijgtelefoon uit Lier.
De helpdesk