Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Tijd om de hondentaks opnieuw in te voeren?

11 juli 2018 Annick Hus
weyts2
(Beeld: website Ben Weyts)

De afgelopen dagen trokken verschillende dierenasielen aan de alarmbel. Ze kunnen de toestroom van honden en katten niet langer aan. Elk jaar is de zomerperiode het moment waarop de meeste dieren hun weg naar opvangcentra vinden.

weyts2
(Beeld: website Ben Weyts)

Toch blijft minister Weyts vertellen dat er jaarlijks minder viervoeters in asielen terechtkomen. Zo vonden in 2017 'maar' 24.607 dieren hun weg naar opvangcentra, terwijl het er in 2016 nog 28.505 waren.

Wat minister Weyts echter vergeet te vermelden is dat deze cijfers betrekking hebben op slechts 85 van de 148 erkende dierenopvangcentra in Vlaanderen.

Sinds 2015 doet de Dienst Dierenwelzijn een jaarlijkse bevraging bij alle erkende asielen, die overigens niet verplicht zijn om aan deze enquête deel te nemen. Bovendien zijn er voor 2015 nauwelijks cijfers beschikbaar die kunnen dienen als referentiekader.

Sector op achterste poten

Dat de sector de uitlatingen van de minister van Dierenwelzijn steeds minder kan appreciëren, bewijst het initiatief dat verschillende opvangcentra recent ondernamen. Omdat de minister naar aanleiding van de kittentijd verkondigde dat het aantal katten in asielen blijft dalen, sloegen de centra de handen in elkaar om zelf enkele opmerkelijke cijfers te bundelen.

Sinds de start van de zomervakantie vinden ook weer meer honden hun weg naar dierenasielen. Hoe minister Weyts het dumpen van onze trouwe viervoeters wilt tegengaan? Door de verkoopprijs van de dieren de hoogte in te jagen.

Nochtans toonde ons onderzoek ‘De criminele praktijken van de puppyhandel’ aan dat door de overheid erkende kweker-handelaars nog te vaak zieke ‘Oostblokpuppy’s’ verkopen. Deze handelszaken kopen via bedenkelijke figuren Slowaakse puppy’s aan voor een luttele 150 euro.

Wanneer ze bij ons in de etalages belanden, kosten de hondjes al snel om en bij de 500 à 1.500 euro. Dit weerhoudt mensen er echter niet van om impulsaankopen te doen. Dat minister Weyts deze handelaars nu aanmoedigt om de vraagprijs voor honden nog verder op te drijven om zo het aantal gedumpte dieren te beperken is op z’n zachts gezegd opmerkelijk.

Bescheiden bijdrage voor minder dierenleed

Zou het een kunnen idee zijn om de hondentaks opnieuw in te voeren?

Overijse is de enige gemeente die vandaag nog een bijdrage voor viervoeters vraagt, nadat omliggende gemeenten Hoeilaart en Grimbergen de hondentaks in 2017 definitief hadden opgeborgen.

In 2019 zal de hondentaks waarschijnlijk voorgoed verdwijnen. Maar is dat ook een goed idee? Wat als we hondeneigenaars opnieuw een bescheiden bijdrage laten betalen om een hond te mogen houden? Zou dit helpen om mogelijke miskopen in de toekomst te beperken? De opbrengst van deze hondentaks kunnen gemeenten bijvoorbeeld jaarlijks doneren aan het dichtstbijzijnde dierenasiel, zodat ook zij het hoofd boven water kunnen houden.

In het verleden voerden verschillende gemeenten een hondentaks in, om de overlast die deze viervoeters veroorzaakten te kunnen compenseren. Zo konden gemeenten bijvoorbeeld de kosten voor de opruim van hondenpoep dekken.

Een andere reden waarom de hondentaks er kwam: mensen stimuleren om na te denken over de aanschaf van een hond. In buurlanden zoals Nederland en Duitsland zijn er nog veel gemeenten die jaarlijks een hondentaks innen. Opmerkelijk is ook dat het aantal asieldieren in deze landen lager ligt.

Voor het aantal katten in onze asielen lijkt er alvast hoop. Sinds 1 april 2018 zijn eigenaars verplicht om hun katten te laten steriliseren. Wie katten wil kweken, moet voortaan een erkenning aanvragen bij de overheid. Daarnaast maken steeds meer gemeenten werk van sterilisatieprojecten voor zwervers, wat de kattenpopulatie in de toekomst effectief moet doen dalen.

LEES OOK
Liesbet De Kock / 30-01-2023

Artsen en het terugkerende spook van de 'verstaatsing'

De oude vrees voor 'staatsgeneeskunde' stak de voorbije weken weer de kop op bij sommige artsen.
arts dokter geneeskunde gezondheidszorg volksgezondheid
Karl van den Broeck / 28-01-2023

Schatten van de zeebodem, wapens voor Oekraïne, en een dodelijk medicijn

Van een dodelijk kindermedicijn tot corruptie in Oekraïne: dit is de Keuze van Apache.
Volodimir Zelenski Oekraïne
Rosa Furneaux, Laura Margottini / 28-01-2023

Een medicijn dat kinderen doodt

Een medicijn dat kinderen van kanker moet genezen werd er een dat kinderen doodt.
header asparaginase