Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Bart De Wever verdient de bijnaam Bart De Stroman

19 maart 2018 Stefan van den Broeck
de wever romeinen bart romulus stroman
Bart De Wever tijdens de uitreiking van de Romulus-prijs van de Rome- en Italiëvereniging S.P.Q.R. in 2010 (Foto: Carolien Coenen)

Valse vergelijking:

Orthodoxe Joden in Antwerpen kunnen zich permitteren om afzijdig te blijven: ze hebben de middelen om hun eigen scholen op te richten waar ze

hun eigen regels kunnen volgen.

Als moslims dat doen worden ze langs alle kanten tegengewerkt want dan verspreiden ze 'islamitisch extremisme'.

Non sequitur-redenering:

Een persoon met een hoofddoek achter een loket betekent niet dat de

overheid niet neutraal is. Zolang die persoon zijn job naar behoren doet, is

er geen probleem.

Het feit dat die persoon daar zit betekent net dat die heeft gezworen neutraal te zijn, ongeacht zijn eigen overtuiging. Achter dat loket zit een individu dat per definitief niet neutraal is, alleen zie je dat niet als ze geen hoofddoek dragen: daarom kunnen ze nog wel fascistische, anarchistische of radicaal religieuze ideeën hebben.

Het hoofddoekverbod is dus geen garantie tegen een partijdige loketbediende, maar tegen een schijn van een partijdige loketbediende: het is allemaal schijn. Als de loketbediende ook partijdig zou handelen, zou hij zijn job (normaal gezien) niet lang houden.

Stroman:

Francken werd bekritiseerd omdat hij niet had gecontroleerd of mensen het risico liepen gefolterd te worden. Hem werd dus verweten dat hij ze 'mogelijk' aan foltering had blootgesteld, dat is niet hetzelfde als ze effectief aan foltering blootstellen.

Dat er geen sprake was van foltering is een heel verregaande conclusie die niet gesteund wordt door de resultaten van het onderzoek dat stelde dat 'eventuele foltering niet kon worden vastgesteld' en als het klopt is dat geen bewijs van Franckens gelijk, maar een meevaller voor hem, die nu wordt misbruikt om hem vrij te pleiten.

(Het had heel slecht kunnen aflopen, en hij is onvoorzichtig geweest, nalatig, zelfs, maar er is niets gebeurd, dus het is niet erg. In een gezond politiek klimaat leidt zo'n professionele fout tot (vrijwillig) ontslag, ongeacht wat er gebeurt.)

de wever romeinen bart romulus stroman
Bart De Wever tijdens de uitreiking van de Romulus-prijs van de Rome- en Italiëvereniging S.P.Q.R. in 2010 (Foto: Carolien Coenen)

Oneigenlijke tegenstelling:

Het vermeende contrast tussen de reacties van links in verband met de beha en de hoofddoek is te gek voor woorden. Alsof iemands overtuiging af te leiden is van de inhoud van zijn waslijn.

In zowel het verbranden van de beha als het tolereren (niet hetzelfde als 'verdedigen') van de hoofddoek is het verbindend element de keuzevrijheid van het individu.

Hellend vlakredenering, non sequitur, stroman:

Het tolereren van de hoofddoek gelijkstellen met een knieval voor de hele islam (soumission) is een gigantische stroman! Alsof het eten van nasi wil zeggen dat je de hele Chinese cultuur hebt overgenomen.

In tegenstelling tot wat De Wever en co beweren is het best mogelijk om je eigen waarden en normen te handhaven en daarmee niet conflicterende delen van een andere cultuur te tolereren.

En, neen, de hoofddoek is niet de hele islam, het is niet noodzakelijk een vrouwonvriendelijk instrument van onderdrukking. Dat kan het zijn en is het in vele gevallen en landen, maar hij kan ook wel degelijk vrijwillig worden gedragen.

In plaats van monolithisch negatief te staan tegenover het dragen van de hoofddoek zou veel meer aandacht moeten gaan naar de achterliggende motieven dan naar het stuk textiel zelf.

Het hoofddoekdebat is een symbolendebat geworden

Als er dwang is, ben ik tegen, als er geen dwang is en de vrouw wil nog steeds de hoofddoek dragen dan moet die hoofddoek voor mij niet verdwijnen. Het hoofddoekdebat is een symbolendebat geworden.

Een geval van islamofobie onder het mom van vrouwenemancipatie door mensen die vaak zeer weinig begaan zijn met die emancipatie zelf, zie wat er in onze eigen samenleving naar boven komt over de achterstelling van de vrouw.

Opblazen verzwegen argument, onterechte generalisatie:

Mensen die geen asiel aanvragen terugsturen, is tegen het internationaal recht als het gaat om oorlogsvluchtelingen

Links ziet niet altijd wel een reden om iemand niet terug te sturen. Er zijn mensen op links die voor open grenzen zijn en daar is best een coherent discours rond op te bouwen, maar dat is niet het standpunt van 'links'.

Links ziet een reden om mensen niet terug te sturen als daar een reden voor is (zoals risico op foltering). En mensen die geen asiel aanvragen terugsturen,  is tegen het internationaal recht als het gaat om oorlogsvluchtelingen.

Die moeten namelijk automatisch het statuut van vluchteling krijgen en kunnen dan niet teruggestuurd worden. De eis om asiel aan te vragen om voor dat statuut in aanmerking te komen, is een beslissing van onze (en andere Westerse) regering(en) om een extra drempel in te bouwen, omdat ze liever zo weinig mogelijk vluchtelingen toela(a)t(en).

Bovendien is de weigering van sommigen om asiel aan te vragen het gevolg van

het Dublin-akkoord, wat een vrijblijvende afspraak was en geen Europese wet,

om mensen op te vangen in het land waar ze de Unie binnenkomen, een regeling

waarvan ook binnen de EU nu het besef groeit dat die onhoudbaar is.

Door die regeling dreigen mensen te worden teruggestuurd naar het land van

aankomst eens ze hier asiel aanvragen. Ga maar eens in Italië en Griekenland

kijken waarom ze dat liever niet willen.

Conclusie

Bart De Wever houdt zijn uitspraken altijd kort en kernachtig zodat mensen,die zich niet in de materie hebben verdiept uit tijdsgebrek of omdat ze dat niet willen, gemakkelijk citeerbare quotes vinden om hun ongefundeerde mening kracht bij te zetten. Deze one liners zijn allen, zonder uitzondering, vertekeningen van de werkelijkheid. Bart De Wever verdient de bijnaam Bart De Stroman.

LEES OOK
Redactie Apache / 13-04-2010

Mannen proberen vrouwen te controleren met hoofddoekverbod

Waarom willen zoveel mannen dat een vrouw geen hoofddoek draagt? Willen ze de vrouw bevrijden van een onderdrukking? Is het omdat een hoofddoek niet door de Koran verplicht zou…
Hasna Ankal