Dit is een gastbijdrage. Een Apache-lezer levert met dit stuk een bijdrage aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Wat betekent de nieuwe VRT-beheersovereenkomst voor jongeren?

24 december 2015 StampMedia
STAMPMEDIA_logo_lowres
STAMPMEDIA_logo_lowres

Minister Gatz klopte zichzelf tijdens de persconferentie op de borst: omdat hij ook Cultuur in zijn ministerportefeuille heeft, heeft hij ervoor kunnen zorgen dat het aantal cultuurreportages in het journaal wordt opgetrokken van 200 naar 365 per jaar. Maar minister Gatz is niet alleen bevoegd voor Media en Cultuur, ook Brussel én Jeugd vallen onder zijn bevoegdheid. Had hij dan in analogie met de afspraken binnen Cultuur geen ruimer aanbod voor jongeren kunnen laten vastleggen bij de VRT?

“We bouwen voort op het goede werk van mijn voorgangster, minister Lieten (sp.a, red.). We hebben niets extra’s ondernomen, zoals bij Cultuur”, antwoordt de minister. “Via MNM worden duizenden jongeren bereikt die we zeer moeilijk kunnen bereiken via de andere merken, en je mag ook niet vergeten dat MNM veel meer is dan radio. De zender is ook erg actief en interactief op sociale media en maakt ook nieuwsuitzendingen op maat van jongeren.”

Leo Hellemans treedt de minister bij: “MNM organiseert ook heel wat acties met maatschappelijke meerwaarde. Studio Brussel zet ook in op jongeren, al gaat het daar inderdaad wel om een iets ouder publiek.”

OP12 afgevoerd

Op televisie blijft het echter povertjes gesteld met een jongerenaanbod: eind vorig jaar werd OP12, de jongerenzender van de VRT, afgevoerd door tegenvallende kijkcijfers. “Televisie blijft inderdaad een lastig medium om jongeren te bereiken”, erkent Hellemans. “We blijven zoeken naar verdere oplossingen.”

Minister Gatz denkt twee vliegen in een klap te kunnen slaan: “We gaan sterker inzetten op het online-aanbod, en op die manier bereiken we onmiddellijk ook meer jongeren. Want zij begeven zich meer en meer op het internet en kijken steeds minder via lineaire televisie-uitzendingen.”

Voor iedereen relevant?

Die uitspraak wordt bekrachtigd door resultaten van een onderzoek van de VRT zelf. Wat het wijzigende mediagebruik betreft: op twee jaar tijd is het aandeel van televisiekijken bij de Vlaamse mediagebruiker gedaald van 35% naar 26%, terwijl de sociale media meer dan verdubbelen van 9% naar 19,5%. Hetzelfde onderzoek wijst ook uit dat bij jongeren tussen de 12 en 17 jaar 33% van alle mediamomenten gebeurt via mobiele toestellen. Bij de 18 tot 24-jarigen is dat nog steeds 23%.

De Vlaamse jongere verplaatst zich dus meer en meer naar het internet en dat lijkt gebruikt te worden als excuus om het televisie-aanbod links te laten liggen. Ook al luidt de eerste van de zeven strategische doelstellingen: “voor iedereen relevant”. Met “een publiek waardegedreven aanbod” moet de VRT zoveel mogelijk, zo niet alle Vlamingen bereiken. Wat jongeren betreft, lijkt die relevantie zich te beperken tot MNM en het online herbekijken van pakweg Thuis.

© 2015 – C.H.I.P.S. StampMedia – Jonathan Hendrickx

LEES OOK
Luc Vanheerentals / 06-07-2022

Grote mediabedrijven weigeren collectieve indexering aan hun freelancers

De grote Vlaamse en Belgische mediaconcerns laten hun medewerkers verweesd achter in tijden van hoge inflatie.
Gebouw Antwerpen
Frank Olbrechts, Salsabil Fayed / 30-06-2022

Vrouwelijke experten komen minder vaak terug bij De Afspraak

Apache analyseerde de gasten in de voorbije vier seizoenen van De Afspraak (op Vrijdag).
De Afspraak gasten dieren
Karl van den Broeck / 03-06-2022

VRT in lastig parket over hoge vergoedingen voor schermgezichten

Het nieuws over de hoge vergoedingen komt enkele dagen na een stakingsactie tegen ontslagen bij VRT.
Niels Destadsbader