DOSSIER - 8 ARTIKELS

Apache Lokaal: regio-journalistiek onder druk

regiojournalistiek
Illustratie: © PeDeJee

Maar de niche staat onder druk. Tegenvallende advertentie-inkomsten, digitalisering en gewijzigd nieuwsgebruik hakken er op in. In het buitenland zijn er al regio’s waar geen journalisten meer komen, maar dergelijke nieuwswoestijnen zijn er in Vlaanderen (nog) niet. Door toenemende mediaconcentratie en crossmedialiteit verschraalt het aanbod wel. De afgelopen jaren stopten ook enkele lokale kranten de persen.

Dat terwijl onafhankelijke lokale en regionale media cruciaal zijn voor een goedwerkende democratie. Ook beslissingen van lokale politici, die invloed hebben op het dagelijks leven van burgers, moeten door een journalist kritisch tegen het licht gehouden worden.

Er is ook meer dan die lokale waakhondfunctie. Openbare uitspraken van rechtbanken zien pas het daglicht als journalisten zich zittingszalen nestelen. Verkeersveiligheid en criminaliteit komt pas op de kaart door bronnen bij politie en parket. Het verenigingsleven toont hoe mensen met elkaar verbinding zoeken en een gemeenschap vormen. Voor dit alles zijn lokale journalisten cruciaal.

Inspanningen van enkele media en individuele journalisten niet te nagesproken valt ook in de niche van lokale en regionale onderzoeksjournalistiek een inhaalbeweging te maken. Daar probeert Apache een steentje aan bij te dragen.

 

info
panorama_fish_eye Augustus 2020
panorama_fish_eye Maart 2020
panorama_fish_eye Februari 2020