Persvrijheid

Persvrijheid. Een duur woord, maar ook een kostbaar goed.

Op de wereldpersvrijheidsindex van Reporters Zonder Grenzen staat België dan wel op de negende plaats, toch gingen we twee stappen achteruit ten opzichte van 2018.

Ons land kent een sterke wet op het bronnengeheim, waardoor journalisten amper vervolgd worden. Maar verschillende wetswijzigingen van de afgelopen jaren maken het voor journalisten moeilijker.

‘Lekken uit het apparaat’ worden aangepakt met strengere bestraffingen op het beroepsgeheim. Maar ook voor journalisten wordt het werken moeilijker. Gelijk welk ‘misbruik van inzagerecht’ is voortaan strafbaar, zelfs wanneer een mistoestand wordt aangeklaagd, en nu dreigt de federale regering nog eens met celstraffen voor wie geclassificeerde informatie openbaar maakt.

Een ander fenomeen dat de persvrijheid bedreigt is ‘chilling’. Letterlijk betekent het ‘afkoelen’, maar toegepast op journalistiek kan het worden omschreven als het juridisch uitroken van kritische (onderzoeks)journalistiek en media.

Dat kan door steeds nieuwe processen aan te spannen, te dreigen met exuberante schadeclaims en uiteindelijk kritische stemmen zodanig te ontmoedigen dat ze er het zwijgen toedoen.

In het dossier ‘Persvrijheid’ rapporteert Apache over de evoluties in ons land. Tegelijk besteden we aandacht aan de situatie van buitenlandse collega’s. Want ook in Europa sterven journalisten, alleen maar omdat ze hun job uitoefenen.
 

De berichtgeving over het proces dat Land Invest en de ex-kabinetchef van De Wever tegen Apache verloor, staat in het dossier Land Invest Gate.

Artikels in het Apache-dossier "Persvrijheid"