DOSSIER - 7 ARTIKELS

Corona zet mentaal welzijn onder druk

united-nations-covid-19-response-sCY7W_uE8uE-unsplash
Illustratie: United Nations COVID-19 Response (Unsplash)

Talrijke onderzoeken tonen dat we het mentaal allemaal hard te verduren krijgen. Verschillende bevolkingsgroepen worden echter nog harder getroffen. In dit dossier nemen we de psychische en psychosociale gevolgen van de coronacrisis onder de loep.

Welke mensen worden extra getroffen, en wat zijn de gevolgen ervan? Hoe beleven mensen die al voor de crisis in een precaire situatie zaten deze crisis? En wat met ouderen en studenten?

Hebben beleidsmakers voldoende aandacht voor het psychisch welbevinden van de bevolking in het algemeen en kwetsbare mensen in het bijzonder? Waar kunnen deze mensen terecht, en hebben de verschillende hulplijnen voldoende middelen en personeel?

info
panorama_fish_eye Maart 2021
panorama_fish_eye September 2020