DOSSIER - 11 ARTIKELS

Geen kip te zien en toch zijn er te veel

stallen2
Foto: © Steven Vanden Bussche (Apache)

Lees het volledige onderzoeksverhaal: Kempense kippenbonanza botst op grenzen. Wil je meer weten? Duik in ook in onze achtergrondverhalen:

 

De stikstofwaarden in het dorp zijn bijzonder hoog en overschrijden bijna overal de draagkracht van de gemeente, zeggen wetenschappers in het rapport. Samen met de geurhinder concluderen ze dat bijkomende stallen bouwen heel moeilijk is. Hun oplossing: betere stalsystemen en een afbouw van de veestapel.

Maar de stallen zijn voor 20 jaar vergund. Op ruim één decennium werden in het gehucht 28 grote kippenstallen bijgebouwd. Ze liggen op een steenworp van Europees beschermde topnatuur. Vergunnen kan dankzij een afwijkingsmogelijkheid in het Natuurdecreet.

Ondertussen is er een vergunningsstop, maar die wordt niet altijd even strikt toegepast. Een uitbreiding van een kippenstal buiten het concentratiegebied in Braken mocht onlangs toch passeren. Ook een nieuwe varkensstal kreeg een vergunning hoewel ze even schadelijk is.

De uitwassen in Braken symboliseren waar niet-grondgebonden industriële veeteelt toe leidt. De impact van ammoniakuitstoot in de Noorderkempen of het centrum van West-Vlaanderen is voelbaar voor natuur en de gezondheid van burgers in de ruime regio. Als er iets beweegt, beleidsmatig of vanuit de wetenschap, dan is het duidelijk onder druk van burgers.

Apache doorkruiste het gehucht Braken en sprak met inwoners en boeren, ambtenaren, beleidsmakers en wetenschappers. De onderzoeksreportage werd in een multimediale longread gegoten, met daaraan gekoppeld vijf achtergrondstukken.

 

Dit onderzoeksartikel kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek.

info
panorama_fish_eye Februari 2022
panorama_fish_eye Februari 2021
panorama_fish_eye Oktober 2020