Jambon

Wie de roots van Jan Jambon kent, kon voorspellen dat zijn aanstelling als vice-premier voor N-VA in de regering Michel tot gedonder zou leiden. Intussen kent iedereen Jan Jambon: al in zijn eerste maanden rolde hij van de ene rel in de andere. En dan is aan de andere kant van de taalgrens nog niet helemaal doorgedrongen dat onze minister van Binnenlandse Zaken ooit mee aan de wieg stond van het Vlaams Blok, afdeling Brasschaat.

Opnieuw Actueel

Met zijn uitspraak over de rol van Sven Mary in het proces-Abdeslam haalt minister Jambon zich de banbliksems van de advocatuur op z’n dak. Het is lang niet de eerste uitschuiver van de minister van Binnenlandse Zaken. En de vraag is of we daar verbaasd over moeten zijn.

Inderdaad, wie de rol die Jan Jambon binnen de Vlaamse Beweging speelde kent, kon bij zijn aanstelling gedonder verwachten. Ook Bart De Wever dus. Hij was het die eind 2005 Jambon overhaalde om (partij)politiek actief te worden bij N-VA en hij wist bijzonder goed welk vlees hij in de kuip had. Met Jambon haalde De Wever een absoluut zwaargewicht uit de Vlaamse Beweging die zwalpte tussen het Vlaams Blok en N-VA binnen.

Vlaamse onafhankelijkheid is het ultieme doel. Of dat bereikt wordt met de stoottroepen van het Vlaams Blok, dan wel met de gerationaliseerde Vlaams-nationalistische emotie van N-VA, is van ondergeschikt belang. Door Jambon voor die laatste optie te strikken, duwde De Wever een belangrijke dominosteen omver in de strijd tussen VB en N-VA.

Het symbolisch belang van Jambons keuze voor N-VA kan moeilijk onderschat worden. In zijn slipstream volgde uiteindelijk het leeuwendeel van de Vlaams-nationalistische kern van het Vlaams Belang de weg naar N-VA.

Vandaag zit N-VA echter in de federale regering. De caractériel in Jambon mag een kleine tien jaar terug cruciaal zijn geweest om N-VA groot te maken, vandaag is het net dat aspect dat de vice-premier van de ene rel in de andere doet terechtkomen. Volgens sommigen speelt Bart De Wever dat aspect net heel bewust uit, maar tegenover die analyse staat het gegeven dat Jambon een van de sterkhouders van N-VA is en dus logischerwijze de sterke man van N-VA in de regering Michel.

Het gevolg is dat Jambon nooit helemaal uit de schijnwerpers verdween. Als hij zijn partij al geen schade berokkende, dan wel zeker de regering waarvan hij deel uitmaakte. In ‘dossier Jambon’ bundelen we onderstaande artikels.

Artikels in het Apache-dossier "Jambon"