De landbouwindustrie

In het sterk verstedelijkt Vlaanderen wordt iets meer dan de helft van de grondoppervlakte voor landbouw gebruikt. Boerderijen worden steeds groter en meer gespecialiseerd, en dat zorgt voor het verdwijnen van klassieke, kleinschaligere landbouw en het bijhorende landschap.

Meer dan de helft van onze landbouwgrond wordt gebruikt voor de productie van voedergewassen voor de intensieve veehouderij. Deze maïs en grassen zorgen voor monotone landschappen.

De intensieve veehouderij eist ook op andere vlakken een steeds grotere tol. Door vermesting gaat de waterkwaliteit er nog steeds op achteruit. Megastallen zorgen dan weer voor stikstofneerslag en gezondheidsproblemen.

Er ontstaat een industrie in landbouwgebied.

Toch zijn er steeds meer landbouwers die voor een alternatief zorgen of ernaar op zoek zijn. Het gaat daarbij niet alleen om bioboeren of de agro-ecologische beweging: ook conventionele boeren kiezen vaker voor rechtstreekse verkoop of landschapszorg.

Hoge grondprijzen belemmeren echter de toegang voor beginnende landbouwers, en fnuiken zo innovatie.

Artikels in het Apache-dossier "De landbouwindustrie"