DOSSIER - 103 ARTIKELS

De stoelendans der hoofdredacteuren

(foto Leo De Bock)
(foto Leo De Bock)

[caption id="attachment_19464" align="alignright" width="300" caption="(foto Leo De Bock)"][/caption]

Hoe komt het dat zoveel Vlaamse kranten en tijdschriften om de haverklap hun hoofdredactie herschikken? In dit dossier kijken we naar het hoe en het waarom van de recente bewegingen binnen de hoofdredacties in de Vlaamse media.

Volgens het boekje is de hoofdredacteur de man of vrouw die inhoudelijk leiding geeft aan een medium. Hij of zij bepaalt de redactionele lijn en zet het redactiebeleid uit: wat er in de krant komt, hoe het gepubliceerd wordt en waar het gepubliceerd wordt. Hij of zij draagt de ultieme  verantwoordelijkheid over de inhoud.

Maar is dat vandaag nog steeds het geval? Of schuiven hoofdredacteuren steeds nadrukkelijker op, weg van hun redactie, in de richting van het management? Is hun takenpakket veranderd in de loop van de jaren of is er al bij al weinig nieuws onder de zon? De antwoorden leest u in onderstaand stuk en in de vijfenzeventig biografieën van (ex-)hoofdredacteuren van de belangrijkste redacties van Vlaanderen.

info
panorama_fish_eye November 2011