Gemeentegeheimen

Hoe transparant zijn lokale besturen? Hoe hoog dragen ze openbaarheid van bestuur in het vaandel? Apache ontrafelt de geheimen van de Vlaamse gemeenten.