Stikstofdossier zet Vlaamse Regering onder hoogspanning

Tom Cochez , Steven Vanden Bussche
brouns demir
De voorzitters van de meerderheidspartijen moeten de patstelling over stikstof tussen landbouwminister Jo Brouns (CD&V) en omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) ontmijnen. (© Nicolas Maeterlinck (Belga))

CD&V wil dat landbouw en industrie gelijkaardige stikstofdrempels krijgen opgelegd bij de aanvraag van een nieuwe vergunning. N-VA blijft erbij dat de normen voor landbouwbedrijven ongeveer veertig keer strenger moeten zijn dan voor de industrie.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) krijgt de crisis in zijn regering niet onder controle en ziet zich verplicht de hulp in te roepen van de partijvoorzitters om zijn regering te redden.

Behalve een nieuwe blamage voor de minister-president, die het al langer niet onder de markt heeft, is het ook allesbehalve zeker dat Bart De Wever (N-VA), Egbert Lachaert (Open Vld) en Sammy Mahdi (CD&V) wel een politieke oplossing zullen vinden voor het geschil. Na een eerste bijeenkomst op vrijdag (17/2) liet Jambon weten dat de onderhandelingen over een stikstofakkoord alleszins door zullen gaan na de krokusvakantie.

Alleszins is de spanning in de Wetstraat te snijden, vooral tussen N-VA en CD&V die met  respectievelijk Zuhal Demir (Omgeving) en Jo Brouns (Landbouw) de voor het dossier bevoegde ministers leveren.

Het is de tweede keer in korte tijd dat CD&V zich bijzonder onverzettelijk toont in de schoot van de Vlaamse Regering. Vijf maanden geleden plooiden de christendemocraten slechts in allerlaatste instantie in het dossier van de indexering van de kinderbijslag. Dat zorgde ervoor dat Jambon zijn Septemberverklaring moest uitstellen.

CD&V en N-VA liggen ook nog rond twee andere landbouwdossiers met elkaar in de clinch. Landbouwminister Brouns stuurde het Vlaams Strategisch Plan van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid naar Europa zonder dat het op de regeringstafel kwam. Ondertussen keurde Europa de subsidies voor het vergroenen van de landbouw wel goed, maar de uitbetaling is geblokkeerd door een ongunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Voor het zevende mestactieplan is tot slot ook nog geen akkoord. Dat moest er nochtans begin januari geweest zijn.

Apache heeft sinds 2018 aandacht voor de stikstofproblematiek, lang voor de politieke discussie losbarstte. Onderstaande stukken uit ons archief loodsen je door het dossier.

Vlaamse Regering negeert olifanten in de stikstofkamer

In februari 2022 bereikte de Vlaamse Regering al een stikstofakkoord. Maar de olifant in de kamer, de import van krachtvoer en kunstmest die intensieve landbouw mogelijk maakt, bleef ongemoeid. De nodige paradigmashift kwam er dus niet.

Tijdelijke stikstofregeling in afwachting van definitieve omslag

Het stikstofakkoord van februari 2022 bouwde verder op de tijdelijke stikstofregeling van 2021. Die maakte komaf met een royaal uitstootachterpoortje van toenmalig minister Joke Schauvliege (CD&V). De tijdelijke regeling is ook streng voor ammoniak, wat vooral door de landbouw wordt uitgestoten, en legde de basis voor het huidige conflict.

Hoe effectief is technologie die stikstofprobleem moet oplossen?

Vlaanderen wil de kaart van de technologie trekken om het stikstofprobleem aan te pakken. Maar lossen fabrikanten en modellen hun beloften wel in? In Nederland staat het studiewerk al verder en twijfelen ook rechters aan de effectiviteit van sommige technieken.

Meer Nederlandse veehouders naar België sinds stikstofcrisis

In Nederland barstte de stikstofcrisis al in 2018 los. Sindsdien trokken meer Nederlandse veehouders naar België dan de jaren daarvoor. Apache zette samen met collega’s van OC Spit de riek in het vergunningenregister.

Een stikstofbom onder Vlaanderen

De biodiversiteit in Vlaanderen wordt ernstig bedreigd door de stikstofvervuiling. Apache analyseerde in 2020 de problematiek en verkende drie toekomstscenario’s. Ook toen bleek dat de neuzen van de toen bevoegde ministers Demir en Hilde Crevits (CD&V) niet in dezelfde richting stonden.

LEES OOK
Steven Vanden Bussche / 22-02-2023

Stikstofdiscussie over uitzonderingen mist de essentie

Er is nood aan een robuuste stikstofregeling zonder achterpoortjes.
Vooral heide en venen krijgen het hard te verduren onder stikstof
Steven Vanden Bussche / 25-02-2022

Vlaamse Regering negeert olifanten in de stikstofkamer

De import van krachtvoer en kunstmest voor de industriële veeteelt wordt niet aangepakt.
Onder meer heidegebieden lijden onder de stikstofcrisis
Steven Vanden Bussche / 15-12-2021

Hoe effectief is de technologie die het stikstofprobleem moet oplossen?

De Vlaamse Regering lijkt de kaart van technologie te trekken in de strijd tegen stikstof.
stallen3