‘Hallo, ik ben verliefd op Ben Weyts’

De Helpdesk
De helpdesk
Deze week kreeg De Helpdesk een quasi-hijgtelefoon uit Lier. (gpointstudio (Freepik) en Christian Buehner (Uunsplash)

Met Wolfgang van De Helpdesk. Met wat kunnen we u van dienst zijn?

- Het is mijn driftleven dat opspeelt, Wolfgang. Ik ben altijd een levendige brok natuur geweest, maar sinds kort is er geen houden meer aan. Mijn verlangen is onblusbaar, onafwendbaar, onomkeerbaar, … Het is een oceaan die onderweg naar een nieuwe vloedlijn meedogenloos elk verzet kraakt.

Oei, dat klinkt ernstig, mevrouw.

- Zeg maar Anne, Wolf. Maar ja, het is ernstig. Het verteert me volledig. Ik ben nauwelijks nog in staat een leven te leiden. Geen seconde passeert of ik denk aan hem. In elke wolk zie ik zijn gezicht. In elk lied hoor ik zijn stem. Ze zeggen dat God alomtegenwoordig is, maar Hij is klein bier vergeleken met mijn Ben.

Uw Ben?

- Ben Weyts, Wolf. Hij is mijn Ben. Hij is de enige Ben. De enige tout court.

Maar uw liefde blijft onbeantwoord?

- Geen haar op mijn hoofd denkt eraan mijn liefde te belijden. Neen, de oplossing kan en mag niet in het consumeren van de liefde liggen. Ik moet hem gewoon uit mijn hoofd krijgen. Maar hoe doe ik dat? Hij zit er muurvast. Gebetonneerd. Ik krijg er geen millimeter beweging in.

Als ik zo vrij mag zijn, en begrijp mij niet verkeerd, maar wat is het dat u zo aantrekt in Ben Weyts?

- Zijn inhoud, Wolf. Zijn onderwijsbeleid is zo… zo machtig. Mijn vleselijke crush vandaag kent een platonische, intellectuele aanloop. Hoe hij de kinderen terug wil laten excelleren … Hoe hij het beste in de jeugd naar boven wil halen … Hoe hij komaf wil maken met al die pretpedagogie, die invulboeken … En dan recent nog: hoe hij ouders wil aanpakken die hun kinderen schoon Nederlands ontzeggen. Kinderen en jongeren moeten studeren als ze ergens willen geraken. Dat weet toch iedereen? Talenten zijn er niet om te verspillen. Plus est en vous! De Jezuïeten wisten het al.

Was dat niet eerder de lijfspreuk van de heren van Gruuthuuse uit Brugge?

- Zo lang ben ik nu ook weer niet naar school geweest, Wolf. Wat ik wil zeggen is dat Ben de man is die jongeren opnieuw wil laten uitblinken. Hij wil wedstrijden organiseren om de slimste jongeren te vinden. Fantastisch toch? Ben wil ze boven zichzelf laten uitstijgen. Hij wil pubers tonen waar het leven echt om draait. Wat er werkelijk toe doet. En neen, dat is niet smoren, smossen of op café hangen en comazuipen. Zo ziet Ben de dingen niet. Onze jeugd is onze toekomst. Dat beseft hij en daar staat hij pal voor. En ik met hem.

Er wordt gefluisterd dat Ben ook wel eens een glaasje lust. Zelfs tijdens de schooluren.

- Ben is een workaholic. Dat is iets helemaal anders. Al de rest is kwaadsprekerij en jaloezie.

Ik zei het maar in de hoop uw Benbeeld wat bij te schaven. Dat lijkt me noodzakelijk om terug aan te kunnen knopen met uw dagelijkse leven.

- Bedankt daarvoor, Wolf. Ik begrijp dat je alleen het beste met me voor hebt. Maar de waarheid verdraaien, helpt me ook niet vooruit. Iedereen die dat fameuze filmpje bekijkt, kan toch zien dat Ben helemaal niet dronken was? Ik hoorde hoogstens enkele erotiserende lapsussen. En die andere keren leed hij gewoon aan transiënte globale afasie. Dat is een soort aanval van acute verwardheid, desoriëntatie en tijdelijk geheugenverlies, veroorzaakt door stress en vermoeidheid. Neen, om mijn kijk op Ben bij te stellen, zal iets meer nodig zijn.

Misschien kan u trachten het beeld van Corneel op te roepen?

- De mascotte van Oosterweel, met die witte en gele botten? Ai toch, Wolf. Het is net dat beeld dat bij mij de vlam in de pan heeft doen slaan. Corneel heeft het platonisch-intellectuele karakter van mijn liefde voor Ben tot een vleselijk gebeuren gemaakt. Hij heeft mijn ratio en emotie intiem met elkaar verknoopt tot wat het vandaag is: een allesverterend, onblusbaar vuur.

Hoe heeft hij dat gedaan?

- Op een nacht kwam Ben onvervaard mijn droom binnengewandeld, slechts gehuld in Corneelpak. Hij zette zijn bril af en lachte breed. Ik smolt. In een mum van tijd wekte hij al mijn lusten. Niet het minste verweer had ik. We excelleerden. Hees en teder fluisterde ik daarna de woorden in zijn oor: plus est en vous, Ben! Plus est en vous! Waarna de Vlaamse Leeuw zich opnieuw langzaam opri…

Excuseer dat ik u hier even moet onderbreken, mevrouw Anne. Maar ik denk dat we intussen vervaarlijk tegen de grenzen van onze expertise aanschurken. Misschien moeten we het over een andere boeg gooien.

- Ik sta open voor alles, Wolf. Alles om me uit dit lijden te verlossen.

Misschien moeten we uw probleem aanpakken zoals andere verslavingen. Met een substituut. De methadon-aanpak, zeg maar.

- Wat schrijf je voor, Wolf?

Begin met een week lang drie keer per dag twee uurtjes aan Jan Jambon te denken. In week twee bouw je rustig af: twee keer twee uurtjes Bart Somers. Voor je het weet volstaat een kwartiertje Frank Vandenbroucke om Ben helemaal te vergeten.

- Ik geef het een kans, maar wat als ik herval?

Voor plan B moeten we onherroepelijk van de wortel naar de stok, mevrouw Anne. Maar begin toch maar met Sterke Jan. Zo denkt toch iemand aan hem.

- Bedankt Wolf, ik hou je op de hoogte van mijn vorderingen.

Graag gedaan, Anne. Alle succes gewenst!

LEES OOK
De Helpdesk / 01-04-2023

'Hallo, mag het iets minder duurzaam?'

Deze week kreeg De Helpdesk een werkelijk woeste rector aan de lijn.
De Helpdesk rector Rik