Oorlog tegen klimaatopwarming op laag pitje en nare herinneringen aan adoptie-industrie

9 juli 2022 Karl van den Broeck
Boorplatform fossiele brandstof olie
De Amerikaanse president Joe Biden geeft toestemming om opnieuw naar gas en olie te gaan boren in Alaska en de Golf van Mexico. (Arvind Vallabh (Unsplash))
Ons netwerk

Apache werkt samen met een netwerk van binnen- en buitenlandse nieuwsmedia die eveneens dieper graven. We nemen hun beste stukken over of werken samen aan onderzoeken. Zo krijg jij nog meer steengoede onderzoeken en kritische analyses te lezen. Sommige artikels verschijnen integraal (in vertaling) op onze site, maar tweewekelijks signaleren we in de Keuze van Apache nog meer interessant leesvoer.

Biden laat opnieuw naar olie en gas boren

De Amerikaanse president Joe Biden voerde campagne met de belofte dat er op land van de federale overheid niet meer naar olie en gas zou worden geboord, ook niet voor de kust. Op 1 juli raakte een ontwerpplan bekend waarin Biden die belofte breekt. Zijn ministerie van Binnenlandse Zaken geeft toestemming om opnieuw naar gas en olie te gaan boren in Alaska en de Golf van Mexico. The Intercept citeert de burgerbeweging Public Citizen die achterhaalde dat die beslissing gepaard gaat met grote fiscale voordelen voor de oliefirma’s.

Biden zou ook al meer vergunningen afgeleverd hebben dan zijn voorganger Donald Trump. Nogmaals een bewijs dat de oorlog in Oekraïne een geopolitieke game changer is.

Klimaatactie is illegaal… ook in België

Het Europees Hof van de Rechten van de Mens buigt zich over een zaak die aangespannen is door vijf jongeren tegen 12 van de 52 landen die het Energy Charter hebben ondertekend in 1994. Dat meldt The Conversation. Dit verdrag geeft firma’s die fossiele brandstoffen ontginnen het recht om forse schadevergoedingen te eisen als overheden hen zouden dwingen om hun activiteiten stop te zetten of terug te schroeven. Er loopt momenteel een zaak van het Duitse energiebedrijf RWE dat 1,2 miljard euro vordert van de Duitse overheid omdat het een steenkoolcentrale moet sluiten.

Ook België heeft het Energy Charter ondertekend en de klacht bij het Europees hof is ook tegen ons land gericht. Als het verdrag toch overeind blijft worden overheden die strijden tegen klimaatopwarming vleugellam gemaakt.

In de klauwen van de adoptie-industrie

De beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om de staten van de VS voortaan zelf te laten beslissen of ze abortus toelaten, zindert wereldwijd na. Bij Mother Jones roept het schrappen van Wade vs Roe herinneringen op aan de onzalige tijd dat vrouwen die ongewenst zwanger werden hun kind noodgedwongen moesten afstaan aan pleegouders. De ‘Baby Scoop Era’ duurde van 1945 tot 1973.

In het boek American Baby: A Mother, A Child, and the Shadow History of Adoption vertelt Gabrielle Glaser in detail hoe vier miljoen jonge vrouwen in de klauwen van de ‘adoptie-industrie’ terechtkwamen; een industrie die erg lucratief was.

Hoe strikt is het cordon sanitaire in het Franse parlement?

In de Franse Assemblée nationale (het parlement, zeg maar) is een op vijf van de verkozenen extreemrechts, want verkozen op de lijst van Marine Le Pen. Dat stelt de parlementsleden van andere partijen voor heel wat morele problemen. Eenvoudige, zoals de vraag of ze met hun collega’s een praatje kunnen slaan in het café van het parlement. Maar ook meer fundamentele: hoe ga je in een democratie om met verkozenen die de waarden waarop die democratie gestoeld is in vraag stellen? Mediapart maakte een reportage.

Burgerbevraging: over het kind en het badwater

Op de nationale burgerbevraging ‘Een land voor de toekomst’ kwam veel kritiek. Te weinig Belgen zouden betrokken zijn, het zou te veel kosten en uiteindelijk het geloof van de burger in de parlementaire democratie schade berokkenen. Maar is deze kritiek ook terecht?

De bevraging bood burgers wel degelijk de kans hun mening te geven over een aantal politieke thema's, schrijft de Wakkere Burger in Sampol. “De burger op een correcte manier betrekken in het politieke systeem kan de democratie alleen maar versterken, en misschien zelfs een uitweg bieden aan de particratie die in België welig tiert.”

Onze ‘Vlaemsche’ schrijvers blijven verrassen

Onderzoeker Kevin Absillis zet zijn onderzoek verder naar de representatie van de “etnische vreemdeling” in de Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw. In eerdere bijdragen toonde hij aan dat het werk van de vaak verguisde Hendrik Conscience (die vaak van racisme en kolonialisme werd beschuldigd) nauwelijks migratie-vijandige boodschappen bevat en helemaal geen sporen van biologisch racisme of modern antisemitisme. De door Conscience literair geconstrueerde Vlaamse identiteit bleek zelfs verrassend goed te rijmen met interculturele dynamiek en diversiteit.

In een nieuwe bijdrage in Wetenschappelijke Tijdingen verruimt Absillis zijn onderzoek naar teksten van Judocus Frans De Hoon, August Snieders en Guido Gezelle.

De stunt van Jambon

In rekto:verso fileert Bart Caron, voormalig kabinetschef van ex-minister van cultuur Bert Anciaux en voormalig parlementslid voor Groen, de beslissing van cultuurminister Jan Jambon om 25 miljoen euro extra in de Vlaamse kunstensector te pompen. Die beslissing werd niet verwacht, maar wel gewaardeerd door vriend en vijand.

“Maar toch zal er een unheimlich gevoel blijven hangen: was het nodig om eerst angst en stress te organiseren, tussen januari en eind juni, om dan vervolgens als ambulancier op te treden? Niettemin, bedankt Jan. En aan de volgende minister van Cultuur: gelieve dit de volgende keer toch netter, transparanter en deontologisch correct aan te pakken. Dank bij voorbaat.”

LEES OOK
Karl van den Broeck / 27-05-2023

Verdwenen sms’jes, de oorlogsmisdaden van Kissinger, en de hoge prijs van fossiel

Van de sms'jes van Europese leiders tot de misdaden van Henry Kissinger: dit is de Keuze van Apache.
Henry Kissinger
Karl van den Broeck / 13-05-2023

Wasbeerhonden, subsidieslurpers en strijders voor vrouwenrechten

Van wasbeerhond tot subsidieslurpers: dit is de Keuze van Apache.
wasbeerhond
Karl van den Broeck / 29-04-2023

Te warme oceanen, escalerende wapenwedloop, en een verontrustend abortusproces

Van te warme oceanen tot theater voor iedereen: dit is de Keuze van Apache.
USAF thunderbirds gevechtsvliegtuigen