DOSSIER - 8 ARTIKELS

Stikstofcrisis

stallen
(© Steven Vanden Bussche (Apache))

Het stikstofprobleem is allerminst nieuw. De laatste zes jaar neemt de stikstofneerslag in Vlaanderen niet langer af. Van die neerslag komt 78% van de landbouw. Om aan de Europese Vogelrichtlijn (1979) en de Europese Habitatrichtlijn (1992) te voldoen, is verregaande actie nodig. 

De Vlaamse Regering moet op korte termijn beslissen over een nieuwe stikstofregeling. Die moet enerzijds zorgen dat natuurdoelen effectief gehaald worden en anderzijds meer rechtszekerheid bieden voor landbouwers.

De tijd dringt, want na enkele juridische uitspraken staat in Vlaanderen de tijdelijke stikstofregeling (PAS) uit 2014 op losse schroeven. Het is al enkele maanden wachten op een nieuwe regeling.

info
panorama_fish_eye Februari 2022
panorama_fish_eye December 2021
panorama_fish_eye Juli 2021
panorama_fish_eye Mei 2021
panorama_fish_eye Februari 2021
panorama_fish_eye Oktober 2020