‘Lozing PFBS in de Schelde moet stoppen’

30 augustus 2021 Tom Cochez
Greenpeace actie 3M
Greenpeace voerde in juli actie bij 3M in Zwijndrecht (© Johanna de Tessières)

"Men zou ook de lozing van PFBS in de Schelde zo snel mogelijk moeten stoppen", zegt professor milieuchemie en toxicologie Jacob De Boer (Vrije Universiteit Amsterdam). "Het was me niet bekend dat 3M daarvoor een vergunning had. Met de wetenschappelijke kennis die we nu hebben, is het niet langer te verantwoorden PFBS in de Schelde te lozen."

Historische verontreiniging

Vorige week vrijdag (27/08) werd bekend dat de chemische fabriek 3M in Zwijndrecht met onmiddellijke ingang de productieprocessen moest stoppen waarbij FBSA wordt gemaakt. FBSA behoort tot de groep van de PFAS, zogenaamde forever chemicals die nauwelijks of niet afbreekbaar zijn en daardoor vaak ernstige risico’s voor de volksgezondheid en het leefmilieu inhouden.

In 2002 stopte 3M met de productie van PFOS en schakelde het bedrijf over op de productie van andere PFAS

De voorbije maanden kwam vooral en andere PFAS in beeld: PFOS. De bedrijfsterreinen van 3M, maar ook de reusachtige bouwwerf waar straks de Scheldetunnel zou worden gegraven om de Antwerpse Ring te sluiten, zijn historisch verontreinigd geraakt door PFOS.

In 2002 stopte 3M met de productie van PFOS en schakelde het bedrijf over op de productie van andere PFAS. Omdat die nieuwe producten een minder lange keten van koolstofmoleculen hebben, zouden ze makkelijker afbreekbaar en minder problematisch zijn voor mens en milieu. Intussen stapelen de bewijzen zich echter op dat ook de zogenaamde korte PFAS vaak problematisch zijn.

Tonnen PFBS

Een van die zogenaamde ‘korte PFAS’ is FBSA. Nadat VTM Nieuws uitgebracht had dat 3M dat product illegaal in de Schelde loosde, grepen de overheidsdiensten in. Intussen zijn de productielijnen bij 3M waar FBSA aan te pas komt stilgelegd.

De overheid verbiedt de lozing van FBSA omdat het een ander gevaarlijk product PFBS kan vormen, maar geeft tegelijk een lozingsvergunning voor duizenden kilo’s van dat laatste product in de Schelde

Het illegaal karakter van die lozing was de stok achter de deur waarmee de overheid 3M deed inbinden. Maar opmerkelijk: die beslissing werd (mee) ingegeven door een advies van professor Greet Schoeters (Universiteit Antwerpen). Daarin linkt ze het verbod op het lozen en de gevaren van FBSA aan … PFBS. FBSA kan immers omgezet worden in PFBS en dat is een stof die door de Europese Unie begin 2020 werd bijgeschreven op de lijst met stoffen die mogelijk zeer ernstige risico’s impliceren voor de volksgezondheid en voor het milieu.

Dat levert een kafkaiaans aandoende situatie op: het gevaar van FBSA zit (grotendeels) in de mogelijk omzetting tot PFBS, maar uitgerekend voor dat product heeft 3M een lozingsvergunning gekregen van de provincie Antwerpen. De overheid verbiedt met andere woorden de lozing van een product (FBSA) omdat het een ander gevaarlijk product (PFBS) kan vormen, maar geeft tegelijk wel een lozingsvergunning voor duizenden kilo’s van dat gevaarlijk product in de Schelde.

Verwante stoffen

FBSA (perfluorbutaansulfonamide) en PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) zijn twee stoffen die sterk op elkaar gelijken. Zoals onderstaande tekening aangeeft, verschillen ze slechts in één groep van elkaar, met de (mogelijke) omzetting van FBSA tot PFBS tot gevolg.

PFBS en FBSA

Over FBSA is de wetenschappelijke kennis nog relatief beperkt, maar voor PFBS is dat anders. Die stof werd begin 2020 op de lijst met ‘zeer zorgwekkende stoffen’ bijgeschreven door het Europese Chemische Agentschap ECHA.

Toch kreeg 3M van de provincie negen maanden later nog een vergunning om tot juni 2022 jaarlijks 2.228 kilogram PFBS te lozen in de Schelde.

Niet te verantwoorden

"Dat is een belangrijk gegeven", zegt professor Jacob De Boer. "De lozingsnorm (3.700 µg/l, ToC) voor PFBS is van belang, maar belangrijker nog is het debiet." Dat bedraagt 1.650 m3 per dag. "Dat bepaalt hoeveel PFBS er in totaal kan geloosd worden in de Schelde. Een paar duizend kilo is zeer veel. Dat zou niet mogen kunnen. Je zou die stof niet meer in het milieu mogen dumpen. Je komt er nooit meer vanaf."

Professor De Boer: 'PFBS kan perfect gezuiverd worden uit het afvalwater en vervolgens verwerkt zodat er helemaal niets geloosd hoeft te worden'

Toen in 2016 problemen opdoken met PFOA, nog een ander gevaarlijk PFAS, rond een fabriek in Dordrecht bleek dat de fabriek een vergunning had voor de lozing van 12.000 kilogram PFOA. “Zodra we dat wisten, werd er ingegrepen en werd het lozen meteen tot quasi nul teruggedraaid. Dat zou hier ook moeten gebeuren. Zeker met de wetenschappelijke kennis die we intussen hebben, is het niet langer te verantwoorden om PFBS in de Schelde te lozen.”

De Nederlandse toxicoloog wijst er ook op dat een bedrijf als 3M geen nood heeft aan het lozen van stoffen zoals PFBS in de Schelde. "De stof kan perfect gezuiverd worden uit het afvalwater en vervolgens verwerkt zodat er helemaal niets hoeft geloosd te worden. Dat is technisch perfect mogelijk, het vergt enkel een investering door het bedrijf."

Vandaag kiest 3M er echter voor om haar mogelijk zeer gevaarlijk afval gewoon in de Schelde te dumpen. Met de vorig jaar verstrekte omgevingsvergunning stapt de provincie Antwerpen gewoon mee in dat verhaal.   

De vraag is hoe lang Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) die situatie nog laat bestaan.

LEES OOK
Tom Cochez / 27-01-2023

Natuurpunt en Lantis sloten eind 2020 geheim samenwerkingsakkoord

De geheime samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten enkel maanden voor het PFAS-schandaal losbarstte.
Blokkersdijk
Tom Cochez / 23-01-2023

Actiegroepen eisen schorsing van vergunning voor bouw Scheldetunnel

Ze viseren de normen voor de lozing van met PFAS vervuild water in de Schelde en een natuurgebied.
oosterweel
Tom Cochez / 25-11-2022

Lantis laat minister Demir watertrappelen in troebel Scheldewater

De aangepaste omgevingsvergunning voor de Scheldetunnel roept nieuwe vragen op over PFAS-lozingen.
Zuhal Demir
3 REACTIES
Stijn Van Hees31-08-2021 09:34:41
He Tom, mss toch eens nadenken over andere intialen als je over milieuchemie schrijft: TOC = Total Organic Carbon, verwarrend. ;-)
walter groener07-09-2021 19:00:38
De schuldige beleidsverantwoordelijken benoemen, de steekpenningen achterhalen en interviewen voor de camera.
Werner Matthyns11-09-2021 12:07:28
In 1958 heb ik bij de Zee Schauts in de schelde leren zwemmen, in 1973 weigerde ik een afvalwater pomp te starten naar mijn geliefde rivier en kon opslag ander werk gaan zoeken.
En waar staan we nu nergens! over de andere vervuilers geen woord laat staan een daad. De beleidsmakers zijn een bende broekschijters zij weten al lang hou het er aan toe gaat in de haven
van Antwerpen, maar laten het liever door de schouwvliegen!!!