Rechtbank oordeelt over klacht Fornuisfilmpje

19 januari 2021 Redactie Apache
Quasi-voltallig schepencollege bij het Fornuis op de verjaardag van Erik Van der Paal
Het bijna voltallige Antwerpse schepencollege zakte in 2017 af naar 't Fornuis om de verjaardag van Erik Van der Paal te vieren. (© Apache)

Heeft Apache met het fameuze Fornuisfilmpje de privacy van projectontwikkelaar Erik Van der Paal geschonden? En hebben de betrokken journalisten Van der Paal belaagd? De Antwerpse correctionele rechtbank oordeelt morgen (20/01) over een van de talrijke klachten van de Antwerpse lobbyist tegen Apache.

Het openbaar ministerie vraagt de vrijspraak. Tijdens de debatten gaf de procureur aan dat het maatschappelijk belang van de vastgelegde beelden voldoende is aangetoond. Ook de Gegevensbeschermingsautoriteit was eerder al van oordeel dat Apache met respect voor de journalistieke deontologie handelde.

Belang voor journalistiek

Het belang van de uitspraak voor de journalistiek in België is groot. Volgt de rechtbank de redenering van Van der Paal dat zijn privacy zou geschonden zijn, dan zou onderzoeksjournalistiek in ons land een flinke knauw krijgen. Het zou ook een opdoffer zijn voor de persvrijheid en voor de vrijheid van meningsuiting.

Volgt de rechtbank de redenering van Van der Paal, dan zou onderzoeksjournalistiek in ons land een flinke knauw krijgen

Het is de derde keer dat de ‘favoriete bouwpromotor van Bart De Wever’ Apache voor de rechtbank sleept. Eerder wees de rechtbank al twee gigantische schadeclaims van Land Invest Group – de projectontwikkelaar waar Van der Paal de sterke man was – en van de toenmalige kabinetschef van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) tegen Apache af.

Erik Van der Paal weet bovendien van geen ophouden: de voorbije maanden startte hij een tsunami aan nieuwe gerechtelijke procedures tegen Apache.

Waarom werd het filmpje gemaakt?

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseerde Erik Van der Paal een verjaardagsdiner in het Antwerpse sterrenrestaurant ’t Fornuis. Apache publiceerde enkele weken later het dossier De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever.

Het Fornuisfilmpje toont het politieke netwerk rond Land Invest Group en de innige banden met het Antwerpse schepencollege

In het eerste artikel van dat dossier, Samen aan de feestdis, gaven we een overzicht van de genodigden. De gastenlijst oogde immers bijzonder. Nagenoeg het volledige (toenmalige) Antwerpse schepencollege zakte af naar ’t Fornuis. Daarnaast waren onder meer voormalig Open Vld-politicus en ex-bestuurder bij Land Invest Group, Geert Versnick en een aantal van corruptie verdachte (ex)-PS’ers zoals Luc Joris, Alain Mathot en Stéphane Moreau aanwezig.

Stuk voor stuk zijn het mensen die een belangrijke rol speelden in het verhaal van Land Invest Group: die projectontwikkelaar was mede-eigendom van het door de Luikse PS gedomineerde pensioenfonds Ogeo Fund. Dat pensioenfonds trad ook op als financier van de bouwprojecten van Land Invest Group.

Wat is de maatschappelijke relevantie van het filmpje en het dossier?

Het filmpje toont het politieke netwerk rond Land Invest Group. Het illustreert, vaak letterlijk, hoe innig de banden tussen Van der Paal en het (toenmalige) Antwerpse college waren.

We zien onder meer hoe toenmalig schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) een buiging maakt voor de projectontwikkelaar. Huidig schepen van Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder (N-VA) kan rekenen op een warme knuffel.

Screen Shot 2017-11-17 at 16.30.15
Voormalig schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) maakt een buiging voor vastgoedlobbyist Erik Van der Paal aan de deur van 't Fornuis.

Mogen bouwpromotoren dan geen goede banden onderhouden met projectontwikkelaars?

Die vraag werd korte tijd na publicatie van de reeks voorgelegd aan het Antwerpse Integriteitsbureau. Dat oordeelde enkele maanden later dat de leden van het Antwerpse college die aanschoven voor Van der Paals verjaardagsdis geen wangedrag of grove nalatigheid kon worden verweten.

Door burgemeester Bart De Wever werd die uitspraak prompt als een overwinning in de markt gezet. Goed geframed, maar wel naast de kwestie: het Integriteitsbureau liet immers ook weten dat de bestaande gedragscode te vaag is om te kunnen oordelen over de enige relevante vraag: was er sprake van een schijn van partijdigheid? Het Integriteitsbureau zou werk maken van een aanpassing van haar gedragscode.

Belangrijker nog dan de vraag naar de schijn van partijdigheid, is de vraag of het Antwerpse college er goed aan deed om te gaan tafelen met uitgerekend Erik Van der Paal.

Waarom?

Slachthuissite -web©LisaDeveltere_IMG_2837
De Slachthuissite, een van de grote projecten van Land Invest Group in Antwerpen (Foto: © Lisa Develtere (Apache))

Land Invest Group kreeg van het Antwerpse stadsbestuur een hoogbouwvergunning voor de Lins Tower op de Tunnelplaats. Die vergunning kwam er tegen het advies van de eigen diensten in. De stad stelde zelfs aan Land Invest Group expliciet de vraag of ze er geen hoogbouw zou willen neerzetten.

De hoogbouwvergunning betekende grof geld voor de projectontwikkelaar. Dat die vergunning er kwam na een dubbele verkoop van de site waarbij miljoenen euro winst werden opgestreken door tussenpersoon Maurice De Velder, maakte de zaak enkel onverkwikkelijker. Bovendien lag op het moment van het etentje in ’t Fornuis een ander belangrijk bouwdossier van Land Invest Group op de tafel van het college: het project Slachthuissite, het grootste bouwproject van Antwerpen.

Hoe nauw luisterden Land Invest Group en de Antwerpse N-VA?

De toenmalige kabinetschef van Bart De Wever werkte tot kort voor zijn aantreden voor Land Invest Group. Dossier Land Invest Gate toont ook hoe de bouwpromotor verschillende N-VA’ers rijkelijk vergoedde voor het verstrekken van juridisch advies, het boeken van snoepreisjes of de aankoop van kunstcadeaus.

Apache publiceerde de bewijzen van een zogenaamde ‘lobbyvergadering’ tussen Bart De Wever en pensioenfonds Ogeo Fund van sterke man Stéphane Moreau

Bovendien is Erik Van der Paal de zoon van wijlen Rudi Van der Paal, mede-oprichter van de Volksunie en later notoir mecenas van (extreem)rechtse Vlaams-nationalistische partijen en organisaties. Bart De Wever is bevriend met Erik Van der Paal. Hij beloofde Rudi Van der Paal op zijn sterfbed plechtig om goed voor zijn zoon te zorgen.

Ook andere politici zoals Geert Versnick (Open Vld) en een aantal zeer aangebrande Luikse PS’ers zoals Alain Mathot en Stéphane Moreau werden via Land Invest Group op hun wenken bediend. Onder meer met een lening voor een luxevilla in Thailand en met quasi onbestaande, maar goed vergoede mandaten voor directe vrienden.

De bizarre samenwerking tussen de Antwerpse N-VA en de Luikse PS in de schoot van Land Invest Group kreeg een opvallend staartje toen de Luikse procureur-generaal vroeg om de politieke onschendbaarheid van Alain Mathot op te heffen omdat hij ruim 700.000 euro smeergeld had aangenomen. Die vraag werd weggestemd met de opvallende steun van N-VA.

Welke rol speelden mensen zoals Mathot en Moreau in het verhaal?

De Luikse PS, met Stéphane Moreau voorop, dirigeert sinds jaar en dag Ogeo Fund, het pensioenfonds van de Luikse intercommunales. Ogeo Fund was medeaandeelhouder en financier van Land Invest Group.

In Franstalig België verkruimelt het rijk van Stéphane Moreau in hoog tempo. Zowel de politieke wereld als het gerecht houden volop grote kuis en daarbij valt het ene lijk na het andere uit de kast.

Recent nog berichtte Apache dat de financiële toezichthouder FSMA in een voorlopig rapport melding maakt van onder meer illegale leningen, onverantwoorde investeringen, ontoereikende controle op onderaannemers en belangenconflicten in de schoot van Ogeo Fund.

In het dossier De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever legde Apache eerder de bewijzen op tafel van een zogenaamde ‘lobbyvergadering’ tussen Bart De Wever en het pensioenfonds waar Stéphane Moreau toen de plak zwaaide.

zwartwit smooth nog donkerder-1
Stéphane Moreau verbergt zich bij aankomst aan het verjaardagsfeest van Erik Van der Paal in 't Fornuis

Komt er nog een juridisch vervolg?

Erik Van der Paal probeerde eerder al, zonder succes, Apache monddood te maken met torenhoge schadeclaims. Daarna volgde de strafklacht over het Fornuisfilmpje. En recent startte Van der Paal nog een nieuwe reeks juridische acties tegen Apache.

Hieronder een overzicht van de klachten en de status ervan:

  • Schadeclaim van 100.000 euro, ingediend door ex-kabinetschef Bart De Wever en voormalig werknemer Land Invest Group, gefinancierd door Erik Van der Paal, vanwege laster en eerroof naar aanleiding van berichtgeving over schimmige vastgoedzaken. (ongegrond verklaard)
  • Schadeclaim van 250.000 euro, ingediend door Land Invest Group, vanwege laster en eerroof naar aanleiding van berichtgeving over schimmige vastgoedzaken. (ongegrond verklaard)
  • Strafklacht met burgerlijke partijstelling vanwege schending van privacy en belaging van Erik Van der Paal, naar aanleiding van filmpje over ’t Fornuis. (in beraad)
  • Verschillende klachten bij de Franstalige Raad voor de Journalistiek, ingediend door Ogeo Fund, ex-aandeelhouder van Land Invest Group, naar aanleiding van dossier Land Invest Gate. (ingediend tegen journalisten en tegen Le Vif voor Franstalige versie van artikel) (ongegrond verklaard)
  • Schadeclaim van 500.00 euro Ogeo Fund, ex-aandeelhouder Land Invest Group, naar aanleidig van dossier Land Invest Gate. (ingediend tegen journalisten en tegen Le Vif voor Franstalige versie van artikel) (ochtend van de eerste zitting in extremis ingetrokken)
  • Eenzijdig verzoekschrift om artikel over project Lageweg offline te halen. (toegekend, maar voorlopige maatregelen intussen vervallen in afwachting van een procedure ten gronde)
  • Schadeclaim van 1 euro provisioneel, vanwege laster en eerroof van Erik Van der Paal, naar aanleiding van artikel project Lageweg en artikel over ‘t Scheldt(in behandeling)
  • Strafklacht met burgerlijke partijstelling vanwege schending privacy Erik Van der Paal, naar aanleiding van artikel over Lageweg en ‘t Scheldt. (in behandeling)
  • Klacht bij de Raad voor de Journalistiek vanwege schending privacy Erik Van der Paal, naar aanleiding van artikel over Lageweg en ‘t Scheldt. (in behandeling)

LEES OOK
Tom Cochez / 21-12-2020

Openbaar ministerie vraagt vrijspraak voor Fornuisfilmpje

Het openbaar ministerie vraagt de vrijspraak van hoofdredacteur Karl van den Broeck en journalist Stef Arends naar aanleiding van de klacht die lobbyist Erik Van der Paal indiende…
Screen Shot 2017-11-17 at 16.30.15
Redactie Apache / 02-01-2019

Dit wordt Apache in 2019

Apache duikt in 2019 het zwembad in. We beseffen dat we daar beter in augustus dan in januari over beginnen, maar gun ons even de tijd om het uit te leggen.
daylight-dug-out-pool-leisure-1427757
Redactie Apache, Charlotte Deprez / 09-05-2018

Herbeleef Café Apache #4 • Redt Europa onze privacy?

Een debat met Kati Verstrepen, Matthias Dobbelaere en Rob Heyman over privacy. Heeft u het debat gemist? Herbekijk het hier en lees het korte verslag.
privacy