Erik Van der Paal komt met tsunami aan procedures tegen Apache

19 november 2020 Redactie Apache
apache-gekneveld-logo-b
© Kim Duchateau

Erik Van der Paal zwaait met het zwaard van Damocles boven ons hoofd door achtereenvolgens een eenzijdig verzoekschrift, een deontologische klacht bij de Raad voor de Journalistiek, een burgerlijke procedure en een strafklacht met burgerlijke partijstelling in te dienen voor “hetzelfde feit”: een artikel waarin Apache zijn naam noemt als lobbyist die optreedt voor een van beide partijen die strijden om het eigenaarschap van een groot Antwerps bouwproject.

De aanval op vier fronten betekent een in België nooit eerder vertoonde schending van de vrijheid van meningsuiting en van de persvrijheid

Ook al raken zijn klachten kant noch wal, in afwachting van een definitieve uitspraak daarover, zet hij Apache en de achterliggende coöperatieve vennootschap onder permanente financiële hoogspanning door een fikse schadevergoeding te eisen indien we het artikel zouden publiceren.

Van der Paal slaagde er eerder in om, op eenzijdig verzoekschrift, van de burgerlijke rechter een publicatieverbod te krijgen, zonder ons standpunt ter zake te horen. Dit onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per dag dat het artikel online zou staan.

Gelukkig heeft de rechter het verbod beperkt in de tijd en moest Van der Paal een bevestiging en verlenging van het publicatieverbod vorderen in een tegensprekelijke burgerlijke procedure ten gronde.

Ondertussen werd er een dagvaarding in de burgerlijke procedure betekend (waarbij evenwel werd nagelaten om een verlenging van het publicatieverbod te vorderen). Daarbij viseert Erik Van der Paal ook nog een tweede artikel: De discrete vergaderingen achter ’t Scheldt.

Ook strafrechtelijke klacht

Maar belangrijker: Van der Paal diende ook nog een strafrechtelijke klacht met burgerlijke partijstelling in bij de onderzoeksrechter.

De strategie om tegelijkertijd de burgerrechtelijke weg en de strafrechtelijke weg te bewandelen is doorzichtig. Het adagium ‘le criminel tient le civil en état’ zorgt er immers voor dat een uitspraak ten gronde voor de burgerlijke rechtbank er pas kan komen nadat het strafrechtelijke luik over dezelfde kwestie is afgerond.

Vooraleer de zaak voor de correctionele rechtbank komt – als ze er ooit komt – zijn we gemakkelijk twee tot drie jaar verder. Tot dan zou een uitspraak voor de burgerlijke rechtbank op zich laten wachten en blijft de dreiging van de roekeloze schadeclaim overeind.

Artikel opnieuw online

Afdrukken

Als je het artikel niet meteen kan lezen, kan je het steeds afdrukken of als pdf bewaren voor later.

De vraag is dus: wat doen we? Laat Apache zich monddood maken? Na rijp beraad hebben we beslist om het door Erik Van der Paal gecontesteerde artikel - Antwerpse vastgoedoorlog over miljoenenproject Lageweg - toch opnieuw online te zetten.

We staan recht in onze schoenen en zijn er 100% van overtuigd dat we deze zaak ten gronde nooit mogen verliezen en bijgevolg ook nooit een schadevergoeding zullen moeten betalen.

Daarnaast betekent de aanval op vier fronten – een tsunami van procedures – een in België nooit eerder vertoonde schending van de vrijheid van meningsuiting en van de persvrijheid. Het is een schoolvoorbeeld van SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), waarbij rechtszaken enkel dienen om een kritische partij te intimideren en tot zwijgen te brengen.

In een democratische rechtstaat kan zoiets niet getolereerd worden.

Europa wil tegengaan dat (onderzoeks)journalisten, media en andere kritische stemmen via juridische procedures monddood worden gemaakt. Er wordt gewerkt aan een zogenaamde anti-SLAPP-richtlijn. Al heeft Europa ook nog andere ijzers in het vuur tegen deze vorm van juridische intimidatie.

LEES OOK