Onderzoek mee: de verborgen coronaverhalen

5 november 2020 Redactie Apache
image-from-rawpixel-id-327281-original
Afbeelding: rawpixel

De periode voor we verplicht afstand hielden van elkaar en dagelijks wakker werden met het aantal nieuwe besmettingen, lijkt stilaan een verre herinnering. Het coronavirus bepaalt al acht maanden lang ons leven en de kans is groot dat het nog even zo blijft.

Al die tijd konden het virus en de impact ervan rekenen op buitengewone media-aandacht. Dat is ook logisch. Het thema weegt op het leven van iedereen. De politieke crisisaanpak, de meest recente medische bevindingen, de economische impact, de emotionele tol die we met z’n allen betalen, … alle hoeken en kanten worden grondig verkend.

Nieuwe bevindingen

Omdat het gaat om een nieuw virus dat bovendien een nooit eerder geziene pandemie veroorzaakt, blijft er nog heel veel te ontdekken. De wereld doet gigantische inspanningen om zo snel mogelijk zoveel mogelijk te weten, maar een groot deel van het terrein blijft onontgonnen. We weten met andere woorden nog steeds heel veel niet over het virus en over de gevolgen die de pandemie met zich meebrengt.

Omdat het om een nieuw virus gaat dat een nooit eerder geziene pandemie veroorzaakt, blijft er nog heel veel te ontdekken

Binnen dat kader doen media, meer nog dan anders, beroep op experts voor duiding. Ook dat is logisch. Hun kennis, ook al is die dan onvolledig, is het beste wat we in huis hebben om ons door de crisis te loodsen. Dat geldt voor virologen, epidemiologen en infectiologen. Maar dat geldt evenzeer voor pedagogen, psychologen, economen of sociologen.

Zij baseren zich op nieuwe wetenschappelijke bevindingen en op de kennis en de ervaring die ze als specialist, elk in hun vakdomein, hebben. Hun kijk op de zaken is het beste wat we voor handen hebben, maar tegelijk blijft het ook voor hen blindvaren. Voor de klassieke wetenschappelijke methodes is er nauwelijks tijd. Media, burgers en beleid willen nu weten hoe de kaarten liggen en wat er best gebeurt.

Nuance

Die situatie leidt tot veel ‘authority based journalism’ waarbij mensen met autoriteit worden opgevoerd. Die evolutie in het medialandschap is niet nieuw. Ze is ook niet verkeerd. Onder invloed van corona wint ze wel aan belang.

Daarin schuilt een risico. In combinatie met de advertentiegedreven zoektocht naar snelle clicks, riskeert wie het hardst roept en de meest uitgesproken positie verdedigt ook het meeste gehoor te vinden. Nuance is dan het grootste slachtoffer.

Daar tegenover staat ‘evidence based journalism’ waarbij documenten en harde gegevens de boventoon voeren. Het is het soort journalistiek waar Apache in de eerste plaats voor kiest. Hard onderzoek, onomstootbare feiten, duidelijke documenten. Ook dat kan tot harde en stellige conclusies leiden. Nuance hoeft niet, maar het is wel meer dan een al dan niet gefundeerde mening.

Omdat harde wetenschappelijke gegevens, wat corona en de impact ervan betreft er (nog) niet altijd en overal zijn, zit die vorm van journalistiek in de verdediging. Toch zijn er voldoende domeinen waarrond dergelijke journalistiek wel kan, ook in verband met corona. Denk aan het geknoei bij de levering van mondmaskers of belastinggeld dat afgeroomd wordt in commerciële woonzorgcentra.

Luisteren

Apache probeert in de analyses over corona te kiezen voor nuance. Tegelijk gaan we voor beenhard onderzoek waar het kan, wanneer het gaat om feiten die hard zijn, waar documenten van bestaan of die te bewijzen vallen.

In de analyses over corona kiezen we voor nuance, tegelijk gaan we voor beenhard onderzoek waar het kan

Die lijn hebben we uitgezet bij het begin van de crisis en die zullen we blijven volgen. Tegelijk willen we de komende weken ook luisteren naar onze lezers. Welke vragen over corona leven bij jou? Heb je documenten die helpen om zaken te onthullen die vandaag verborgen blijven?

Het verleden heeft ons geleerd dat er ontzettend veel kennis en hard materiaal zit bij onze groeiende groep lezers. We willen die vragen en de wijsheid van onze lezers vertalen in journalistieke vragen en artikels. Zo hopen we een extra dimensie toe te voegen aan onze coronaberichtgeving.

Dit is een oproep om vragen en documenten met ons te delen. Het is geen vraag naar meningen, ideologische traktaten of andere bespiegelingen. Daarvoor is wel plaats in de gastbijdragen. We willen uitgepuurde, scherpe vragen en hard bewijsmateriaal waarmee we journalistiek aan de slag kunnen. Informatie die kan helpen om de verhalen te vertellen die moeten verteld worden maar die tot nu toe onder de radar bleven.

LEES OOK