De politieke Belgische vlag

20 juli 2020 Redactie Apache
6lbkm-de-belgische-politieke-vlag-2

Christendemocraten, socialisten, liberalen, groenen, communisten, Vlaams-nationalisten, Waals-(Brusselse-)nationalisten en extreemrechts hebben België gemaakt tot wat het vandaag is.

In één oogopslag toont de grafiek hoe de krachtsverhoudingen tussen de partijen de voorbije honderd jaar wijzigden. Vooral de terugval van de christendemocraten springt daarbij in het oog. De christendemocratische partijen vallen van een ruime absolute meerderheid in 1950 vandaag terug op nauwelijks 11,5% politiek gewicht.

Terwijl van de christendemocraten nog nauwelijks een vijfde overschiet in vergelijking met de absolute hoogdagen, is er bij de socialisten “slechts” sprake van een halvering (van een maximaal politiek gewicht van 41,7% naar 19,46% vandaag).

De liberale partijen kenden in verhouding een minder forse terugval (van 32,66% op hun hoogtepunt tot 17,44% vandaag). Deels wordt dat verklaard door het feit dat de liberale partijen, van de drie traditionele politieke krachten in ons land, klassiek meestal de kleinste is geweest.

De grafiek maakt nog een ander belangrijk element aanschouwelijk: de verkiezingen van 2019 markeren het moment waarop de drie traditionele partijen samen niet langer de helft van de politieke macht in de Kamer in handen hebben. Tot ongeveer begin deze eeuw volstonden twee traditionele politieke families om een meerderheid te vormen in de Kamer.

LEES OOK